5* Noordoost Brabant Werkt!

Aan de slag met 5* Noordoost Brabant Werkt!
5* Noordoost Brabant Werkt! is medio 2012 van start gegaan. Dertien kartrekkers hebben de handen ineen geslagen om in deze tijd van crisis én de verwachte tijd van krapte te werken aan een goed functionerende arbeidsmarkt. Het uitvoeringsprogramma 2013-2015 , dat in de afgelopen maanden is opgesteld, is op 5 december goedgekeurd in PACT Brabant. Daarmee komt er 1,5 miljoen euro aan provinciale middelen naar de regio. We kunnen dus verder aan de slag!

Onderstaand het uitvoeringsprogramma 2013-2015 en diverse downloads t.b.v. 5* Noordoost Brabant Werkt!

Uitvoeringsprogramma 5* Noordoost Brabant Werkt 2013 -2015

Hoofdlijnen Uitvoeringsprogramma

Samenwerkingsovereenkomst

Subsidievoorwaarden 5* Werkt: Zaait en Oogst

Aanvraagformulier 5* Werkt: Zaait en Oogst

Rapport: De sector techniek

Samenvatting 5Nob Werkt! voor jong talent

Regionaal plan jeugdwerkloosheid

Arbeidsmarktinformatie

Heeft u een ‘good practice’ of ander nieuws dat interessant kan zijn voor andere partners in de regio? Laat het ons dan weten via één van de leden van het aanjaagteam. Wij nemen het dan op in de eerstvolgende Up-to-Date. Lees hier de laatste editie van Up-To-Date van de 5* Noordoost Brabant Werkt!

Het aanjaagteam 5* Noordoost Brabant Werkt!
Véronique Scharenborg
Karin van Meer
Emine Yildirim
Huib van Olden
René Peters

Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant

provincie