Agenda

Regiodagen 2014

19 feb - 15 okt

Regiodagen: besloten bijeenkomst voor de leden van het BRG.

Bestemd voor: vergaderingen van resp. BRG (Burgemeesters -Dijkgraven)-portefeuillehouder overleggen Economie-Ruimtelijke omgeving en Bereikbaarheid en Mobiliteit.

  • 19 februari 2014
  • 11 juni 2014
  • 15 oktober 2014

Tijd: 12:00 -18:00 uur

Locatie: nader te bepalen