In 2020 is Noordoost-Brabant topregio in agrifood

Onze ambitie

In 2020 is Noordoost-Brabant topregio in agrifood. Maatschappelijke vraagstukken rondom voeding, gezondheid, en duurzaamheid worden hier omgezet in antwoorden en oplossingen. Voor mens, dier en plant.

Noordoost-Brabant ontwikkelen tot een excellente agrifood-regio met internationale allure, nationale aantrekkingskracht en lokale samenwerkingsvormen. Dat is onze ambitie. Ambitieus maar ook realistisch want nergens is het agrofoodcluster zo compleet en van zo’n hoogwaardige kwaliteit als in Noordoost-Brabant. Nu al is het cluster verantwoordelijk voor 1,9 miljard toegevoegde waarde en 30% van de werkgelegenheid.

Excellente arbeidsmarkt

In 2020 is Noordoost-Brabant een aantrekkelijke werkomgeving. Hebben we goed opgeleide mensen die vakmanschap en ondernemerszin in zich hebben. Samen creëren we 4000 extra banen binnen zes jaar.

Sterke bedrijvigheid

De hele agrifoodketen is in Noordoost-Brabant stevig geworteld: van veredeling en versproducent tot de grootste retailers en cateraars van Nederland. De verbinding met de consument is hecht. Die voorsprong gaan we vergroten door te zorgen voor een uitstekend ondernemings- en vestigingsklimaat.

Betekenisvolle innovaties

AgriFood Capital is in 2020 de innovatieve proeftuin voor nieuwe producten, technieken en concepten. Een regio met meerdere innovatiecentra en living labs waarin ondernemers, overheden en kennisinstellingen samen op ondernemende wijze business creëren. En oplossingen zoeken voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, voeding en gezondheid. Juist door het verbinden van sectoren en kennisinstellingen in de agrifoodketen.

Goed woon, werk en leefklimaat

Groen en bedrijvig, gezond en actief. Goed bereikbaar en met ruimte om te groeien. Kortom, een regio waar het goed wonen, werken en leven is. En dat gaat verder dan werk of geld. Het gaat om welzijn. Je filevrij kunnen verplaatsen, voldoende mogelijkheden voor ontspanning en recreatie en (ruim) wonen tegen een betaalbare prijs.

Download hier onze brochure met onze 15 concrete doelstellingen of bekijk de onderstaande presentatie.

“Wij zetten in op een excellente arbeidsmarkt, een sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties en een goed woon, werk en leefklimaat."