Extra impuls aanpak jeugdwerkloosheid

17 apr 2014

Extra impuls aanpak jeugdwerkloosheid
Zes projecten in de regionale aanpak van Jeugdwerkloosheid krijgen extra geld van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Jonge werkzoekenden of leerlingen worden ondersteund bij het vinden van een passende opleiding, stage, werkervaringsplaats of (leer)baan. In totaal worden tot en met juli 2015 meer dan 1000 jongeren met deze aanpak bereikt. Er is hiervoor ruim 1,2 miljoen euro beschikbaar.

Zes projecten
De aanpak laat zien dat er diversiteit in aanpak nodig is om samen de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Het gaat om vier bestaande projecten. (Traject op Maat, Actieplan Leerbanen, Startersbeurs en Duurzaam naar participatie: stagebegeleiding voor VSO leerlingen). Twee nieuwe projecten zijn gekoppeld aan de crisis in de bouwsector. Er komt een voucher voor opleidingsbedrijven die stageplekken in de bouw  verzorgen.  Weener XL heeft samen met diverse afdelingen een project ontwikkeld, ook voor de bouwsector, waarmee ze 10 werkzoekende jongeren een leerbaan gaan bieden.

Jeugdwerkloosheid
De afgelopen jaren nam het aantal werkzoekende jongeren sterk toe. De ESF aanvraag is onderdeel van de crisisaanpak van de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant. De regio ontvangt voor deze aanpak subsidies van zowel het Rijk (aanpak jeugdwerkloosheid) als de provincie (Brabant maakt Werk met Werk) en nu dus ook uit Europa.  Huib van Olden, voorzitter arbeidsmarktregio 5* Noordoost Brabant Werkt! en wethouder in ’s-Hertogenbosch wil voortvarend aan de slag:  “Met dit extra geld kunnen we jongeren ondersteunen die het in deze tijd hard nodig hebben.”

Foto 1: Ondertekening  van de samenwerkingsovereenkomsten tijdens de Kick-off op 17 april

DSC02271 2

 

Foto 2: Tijdens de Kick-off op 17 april gingen de 6 aanvragers in gesprek met elkaar DSC02264