Samenwerking in Noordoost-Brabant zorgt voor impuls aan agrifoodsector

20 feb 2014

Tijdens de eerste Bestuurlijke Regiodag 2014 in De Ruwenberg, Sint-Michielsgestel, hebben 20 gemeenten en 2 waterschappen uit Noordoost-Brabant getekend voor AgriFood Capital. Hiermee legt de lokale overheid een stevig fundament onder de ambitie om de regio in 2020 te ontwikkelen tot dé innovatieve topregio in agrifood. Een ambitie die wordt bereikt door verregaande samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

Samenwerking
Tijdens de bijeenkomst werden de bestuurders door burgemeester Rombouts van ’s-Hertogenbosch toegesproken. Hij benadrukte de kwaliteiten van Noordoost-Brabant en hij wees op het belang van samenwerking. “Onze regio heeft alle capaciteiten in huis om op het terrein van agrifood naar de toekomst toe het verschil te maken. Er zijn volop kansen voor duurzame groei. Willen we onze ambitie realiseren, dan moeten we samenwerken met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.”

Verantwoordelijkheden
Wij hebben als overheden drie duidelijke verantwoordelijkheden, zo stelt Rombouts: “Wij moeten zorgen dat de basis op orde is. Door te werken aan de bereikbaarheid van onze regio, door goede en moderne werklocaties te ontwikkelen. Ook hebben we een rol in het verder verduurzamen van de landbouw. Onder meer door actief boeren en burgers aan elkaar te verbinden. Last but not least, zijn wij ‘ambassadeurs’ van de regionale agenda. Ons gezamenlijke gedachtegoed moeten we overal uitdragen en onderwijs en bedrijfsleven actief betrekken bij onze agenda. Samen maken we het verschil.”
Dat samenwerken niet altijd gemeengoed was in Noordoost-Brabant verduidelijkt René Bastiaanse in zijn verhaal. Op luchtige wijze neemt hij zijn gehoor mee in het verleden. Vervolgens laat hij ook iedereen zien waarom het goed is dat nu wel is gekozen voor samenwerking.

De boom
Voor de officiële ondertekening van het convenant zetten alle partijen een handtekening op een boom. De boom staat voor waarde, kracht, standvastigheid, groei en ontwikkeling. Daarmee staat de boom symbool voor de uitgangspunten en de samenwerking in AgriFood Capital. De deelnemers aan de bestuurlijke Regiodag krijgen een kleine versie van de boom, zodat ze de uitgangspunten van de samenwerking niet vergeten.