Copyright

Al de materialen die getoond worden op deze website (waaronder teksten, foto’s, illustraties, lay-out, buttons etc.) zijn © copyright van AgriFood Capital. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Links naar websites van derden
Deze website kan een link aangeven naar een of meerdere websites die door andere partijen dan door AgriFood Capital worden geëxploiteerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites en ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van een bezoek aan deze internetsites.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij de webmaster van AgriFood Capital, via telefoonnummer (073) 613 29 96 of e-mail adres communicatie@agrifoodcapital.nl.