Monique van de Ven

Monique van de Ven

we graag een bijdrage leveren aan het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de landbouwsector in onze regio.