Nieuws

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij investeert in Van Heinde

Publicatiedatum: 22-10-2014

's-Hertogenbosch krijgt met de komst van Van Heinde de eerste Nederlandse versmarkt waar producenten en consumenten elkaar in hun interesse voor smakelijk en voedzaam eten kunnen vinden. Producenten krijgen met Van Heinde een alternatief afzetkanaal en de mogelijkheid in direct contact met consumenten nieuwe producten en concepten te testen. Daarmee vormt Van Heinde een welkome aanvulling in het steeds eenvormiger winkelbeeld in onze steden. Behalve in 's-Hertogenbosch verwacht Van Heinde dat er de komende jaren verspreid over het land ruimte is voor een tiental vestigingen.
Lees meer >

Kick-off Greentech Pilot One tijdens werkbezoek aan AgriFood Capital

Publicatiedatum: 15-10-2014

Persbericht Op woensdag 15 oktober a.s. brengt de Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant, Wim van de Donk, een werkbezoek aan de regio Noordoost-Brabant, partner in AgriFood Capital. Op die dag vieren we ook de start van Greentech Pilot One, die als voorloper dient om het Greentech Park Brabant te kunnen realiseren; een van de sleutelprojecten van de strategische agenda van AgriFood Capital.   Wat houdt Greentech Pilot One in? Greentech Pilot One in Boxtel is de eerste pilot in de stap naar de realisatie van Greentech Park Brabant. Greentech Park Brabant wordt de plek waar bedrijven die groene reststromen kunnen omzetten in: • halffabrikaten voor de biobased economy, • voedingsstoffen voor de bodem, • biogas van hoge kwaliteit, • energie en warmte.  
Lees meer >

Aanmoedigingsprijs voor werkgever met maatschappelijk hart 2014

Publicatiedatum: 15-10-2014

Voor de vierde keer op rij reikt het Brabant Expertisecentrum Socialer Ondernemen (BESO) een prijs uit voor dé ‘Brabantse werkgever met maatschappelijk hart’. Het gaat om werkgevers die medewerkers in dienst nemen met een beperkte productiviteit zoals langdurig werklozen, Wajongers en arbeidsgehandicapten. Deze werkgevers verliezen de zakelijke belangen echter niet uit het oog. Bent u of kent u zo’n ondernemer?   
Lees meer >

Vacature Projectmanager Zorg en Welzijn regio Noordoost Brabant

Publicatiedatum: 14-10-2014

Projectmanager Zorg en Welzijn regio Noordoost Brabant   Gedurende een half jaar  (16 uur per week) Situatieschets De organisaties binnen de sector zorg en welzijn maken grote veranderingen door. De focus voor het personeelsbeleid is in hoog tempo verschoven van instroom van nieuwe medewerkers naar uitstroom als gevolg van extramuralisering en taakverschuiving. Dit is een grote uitdaging voor de organisaties en heeft een grote impact op de arbeidsmarkt. In de regio Noordoost Brabant werken werkgevers uit verschillende sectoren,  onderwijsinstellingen en overheden samen aan een excellente arbeidsmarkt.  Hiervoor is de netwerkorganisatie  “Noordoost Brabant Werkt!” opgericht, dat een onderdeel is van het  AgriFood Capital-programma. Werkgevers zijn in the lead in deze samenwerking. De sector zorg en welzijn werkte zelf al aan een gedeelde visie en aanpak voor de arbeidsmarkt en heeft met haar samenwerkingspartners een actieplan opgesteld “Goed en Voldoende Personeel”.  Voor “Noordoost Brabant Werkt!” en “Goed en Voldoende Personeel”  is behoefte aan een projectmanager, die deze initiatieven verder ontwikkelt en met elkaar verbindt om het gewenste resultaat te bereiken. De manager rapporteert aan de kartrekker van zorg en welzijn en wordt aangesteld via Transvorm, een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant  op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding. Het betreft een project van 6 maanden.
Lees meer >

Werkgevers aan de slag met ‘The Firestarters’

Publicatiedatum: 14-10-2014

Dertien lokale arbeidsmarktinitiatieven in Noordoost-Brabant zijn in 2013 en 2014 beloond met een (provinciale) bijdrage uit de stimuleringsregeling 5* Werkt: Zaait en Oogst. Deze konden hiermee (sneller) start gaan. Vandaag in de belangstelling: The Firestarters, een project voor werkgevers om zich voor te bereiden op de werknemer van de toekomst. Werkgevers die mee willen doen, kunnen zich aanmelden. “Ben jij klaar voor de toekomst? Vraag het ‘de toekomst’ zelf!”, is het credo van Operatie frisse peper in het co-creatie project 'the Firestarters', dat nog voor het einde van dit jaar van start gaat. Werkgevers nemen samen met kritische jongeren hun organisaties onder de loep en stomen ze klaar voor de toekomstige arbeidsmarkt. The Firestarters gaat van start met een bijdrage uit de stimuleringsregeling 5* Werkt: Zaait en Oogst. Steeds meer bedrijven beseffen zich dat zij mee moeten veranderen met de wereld om hen heen. Personeelsbestanden worden ouder, er komen minder jongeren, behoeften van werknemers veranderen en de middelen om ze aan je te binden zijn schaarser. Dat vraagt om verandering, innovatie en duurzaam omgaan met je mensen.  
Lees meer >

Eerste resultaten instroomarrangementen Land van Cuijk succesvol

Publicatiedatum: 14-10-2014

In anderhalf jaar 250 deelnemers aan de oriëntatiecursus basisvaardigheden bij ROC de Leijgraaf. In totaal ruim 100 deelnemers in zes groepen gestart met een opleiding: een groep zorg-schoonmaak, twee groepen logistiek deeltijd-BOL, twee groepen BOL logistiek en 1 een groep BOL procestechniek. Twee van de zes groepen hebben hun opleiding inmiddels afgerond, 41 mensen hebben een baan en meer dan 70 deelnemers zijn geheel of gedeeltelijk uit de uitkering. Dit zijn de eerste resultaten van de instroomarrangementen binnen de gemeenten Cuijk, Grave en Mill (CGM) die deels zijn gesubsidieerd uit de crisismiddelen van Noordoost Brabant Werkt!. De gemeenten Land van Cuijk, ROC de Leijgraaf en 33 bedrijven uit de branches logistiek, schoonmaak en procestechniek werken samen om mensen met geen of beperkte startkwalificatie met behoud van uitkering hun (vak)kennis te vergroten en vaardigheden aanleren.  Na het volgen van een oriëntatiecursus basisvaardigheden bij ROC de Leijgraaf, waar deelnemers worden gescreend op onder meer niveau, vaardigheden en leervermogen, starten ze met een opleiding in één van de genoemde branches. Met een afgeronde opleiding komt een baan dichterbij.  
Lees meer >

150e Startersbeurs uitgereikt

Publicatiedatum: 14-10-2014

Op woensdag 1 oktober jl heeft Noor Schrover op haar eerste werkdag de laatste van de 150 beschikbare Startersbeurzen van de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant ontvangen. Noor gaat werken bij Iding herbestemming erfgoed in ’s-Hertogenbosch. Zij ontving de beurs uit handen van wethouder Huib van Olden, voorzitter van Noordoost-Brabant Werkt!  
Lees meer >

Working on it! Werkweek tegen de Jeugdwerkloosheid

Publicatiedatum: 09-10-2014

Van 18 tot en met 25 september heeft de WerkWeek plaatsgevonden; in het hele land werden er activiteiten georganiseerd om de kansen op werk voor jongeren te vergroten. De regio Noordoost Brabant Werkt! speelde hier op in met de de Werkweek Working on it! Samen met verschillende initiatieven en partijen hebben we ons ingezet om zoveel mogelijk jongeren een stap verder te brengen op de arbeidsmarkt, aan de hand van een inspirerend en interactief programma.  
Lees meer >

VanderLande en Hutten beste werkgevers van Brabant

Publicatiedatum: 08-10-2014

De Veghelse bedrijven Vanderlande Industries en Hutten zijn  uitgeroepen tot de Beste Werkgevers van  Brabant. De twee bedrijven, nota bene buren van elkaar, kregen dinsdagmiddag de prijzen uitgereikt in het DeLaMar Theater in Amsterdam.     
Lees meer >

Brabant gaat met agrofoodbedrijven naar China

Publicatiedatum: 07-10-2014

De provincie gaat van 22 tot 30 november naar Jiansu in China, samen met maximaal twintig bedrijven in de kippen- en varkensketen. Dit wordt een mix van grotere bedrijven en mkb's. De missie staat onder leiding van gedeputeerde Bert Pauli van Economische Zaken. Aanmelden voor de missie agrofood   
Lees meer >