Europees OP-Zuid innovatieprogramma opnieuw opengesteld

Publicatiedatum: 11-01-2017

Het Europese innovatieprogramma voor Zuid-Nederland (OP-Zuid) is sinds 9 januari jl. opnieuw opengesteld. Bedrijven, kennisinstellingen en steden kunnen tot 1 maart a.s. financiering aanvragen voor innovatieve projecten die bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.

Een deel van de subsidie is bestemd voor projecten die het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem helpen versterken en verbreden en open innovatie stimuleren. Hierbij moet samenwerking centraal staan. Te denken valt aan cross-overs tussen verschillende sectoren zoals agrifood, logistiek, high tech, life sciences en ICT. Een ander deel van de subsidie is gereserveerd voor de slimme uitrol van koolstofarme technologieën in de bebouwde omgeving.

Kijk voor meer informatie en subsidievoorwaarden op de website van OP-Zuid. Of neem contact op met AgriFood Capital. ‘Foodsquad opens doors’ is één van de initiatieven die vorig jaar met medewerking van o.a. AgriFood Capital OP-Zuid subsidie heeft ontvangen.

Overige berichten

Ambtelijke Ontmoetingsdag brengt gemeenten in de versnelling
Leerwerkplaats Maashorst biedt plaats voor 125 leerlingen
Loopbaan oriëntatie moet fundament van het onderwijs worden
Al 40 plaatsingen via Sectorplan Noordoost-Brabant
Zorginstellingen gooien 30% van het eten weg
Klankbordgroep Raadsleden op 29 maart a.s. naar De Jamfabriek
Veel belangstelling voor nieuwe opleiding Food specialist
Brabant zet 2018 in teken van beter en duurzaam eten
Arbeidsmarktdashboard.nl naar een nieuwe fase