Onze ambitie

In 2020 is Noordoost-Brabant topregio in agrifood. Een regio met internationale allure, nationale aantrekkingskracht en lokale samenwerkingsvormen.

Ondernemers, overheden en onderwijs in de regio ontwikkelen samen innovatieve producten, technieken en concepten. Zij zoeken samen naar oplossingen voor vraagstukken op het gebied van maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, voeding en gezondheid.

Ambitieus? Ja, maar ook realistisch. Want nergens is het agrifoodcluster zó compleet en van zo’n hoogwaardige kwaliteit als in Noordoost-Brabant. Nu al is het cluster verantwoordelijk voor 1,9 miljard toegevoegde waarde en 20% van de totale werkgelegenheid.

Een topregio in agrifood is herkenbaar aan:

  1. Excellente arbeidsmarkt
  2. Sterke bedrijvigheid
  3. Betekenisvolle innovaties
  4. Goed woon, werk en leefklimaat

Voor 2020 zijn 15 concrete doelstellingen vastgesteld. Download hier onze brochure voor meer informatie.

Meten is weten 
AgriFood Capital is een regio met groeipotentieel en innovatievermogen. Om dit potentieel te benutten en op koers te blijven richting 2020 worden jaarlijks de economische en innovatieve prestaties van de regio gemeten: AgriFood Capital Monitor. Deze monitor is noodzakelijk om de strategie van de regio te bepalen, op specifieke aandachtsgebieden in te zoomen en meerjarig de prestaties van de regio te monitoren. Download hier de Monitor van 2014.