Toekomstbestendige arbeidsmarkt

PEOPLE staat voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant in 2020.

flexibel - talentvol - inclusief


Onze ambitie

In 2020 is Noordoost-Brabant topregio in
agrifood met een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waar:
• organisaties flexibel inspelen op ontwikkelingen;
• medewerkers zelf verantwoordelijk-heid nemen voor hun loopbaan (flexibel);
• talent volop kansen krijgt én benut om zich verder te ontwikkelen (talentvol);
• zoveel mogelijk mensen meedoen (inclusief).

Werkgevers, onderwijsinstellingen, overheden, werknemersorganisaties en andere partners vinden elkaar en werken samen aan een dynamische en vooral wendbare arbeidsmarktregio. Werkgevers blijven graag in de regio en werknemers staan klaar om aan de slag te gaan.

Arbeidsmarktprogramma 2016-2020

Een goed functionerende en toekomstbestendige arbeidsmarkt is cruciaal voor de toekomst van Noordoost-Brabant. De arbeidsmarkt is immers de motor van de regionale economie. Na het succes van het arbeidsmarktprogramma 2013-2015 werken we in 2016-2020 samen verder. In 2020 heeft de regio o.a.
• 100 best practices talent, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit werkgevers
• 250 werkgevers actief aan de slag met strategische personeelsplanning
• minimaal 10 opleidingen voor nieuwe beroepen
• regionaal Coördinatiepunt Loopbaanoriëntatie
• een lager percentage voortijdig schoolverlaters dan het landelijk gemiddelde
• scholing van jaarlijks 50 stagebegeleiders in bedrijven
• een passende stage of leerwerkplek voor elke kwetsbare jongere
• jaarlijks 13.500 plaatsingen door het WerkgeversServicepunt Noordoost-Brabant
• 5000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking

Flexibiliteit als rode draad

In de programmaperiode 2016-2020 is ‘flexibiliteit’ het sleutelwoord. De maatschappij verandert steeds sneller en dat geldt ook voor de arbeidsmarkt. Dit vraagt om flexibele organisaties en wendbaar personeel.

AgriFood Capital Werkt! in vier programmalijnen aan een sterke en tegelijkertijd wendbare, regionale arbeidsmarkt zodat zowel werkgevers als werknemers en werkzoekenden zich optimaal kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst.
 

Werken van Morgen

Werkgevers spelen sneller in op fluctuaties en structuurverschuivingen in de orderportefeuille en de nieuwe competenties die hierbij horen.
Coördinator: Jos van Asten | j.vanasten@agrifoodcapital.nl | 06-14742144
 

Talent en Loopbaan

Scholieren, werknemers en werkzoekenden in de regio blijven hun talenten optimaal ontwikkelen zodat ze weerbaar en wendbaar zijn.
Coördinator: Geert Swinkels | g.swinkels@kw1c.nl| 06-51915412
 

Regionaal Werkbedrijf

Zoveel mogelijk mensen doen mee op de arbeidsmarkt.                                                              
Coördinator: Inge Willems |inge.willems@wiseup.nl|06-51133795


Voortijdig schoolverlaten/kwetsbare jongeren

Zoveel mogelijk jongeren in de regio hebben een goede start op de arbeidsmarkt.
Coördinator: Liesbeth Endendijk l l.endendijk@s-hertogenbosch.nl| 06-52547624

Het volledige arbeidsmarktprogramma 2016-2020 is hier te lezen.

Neem voor meer informatie over AgriFood Capital Werkt! contact op met secretariaatafcwerkt@s-hertogenbosch.nl of tel. 073-6132996.

 

 

Inspiratiesessie arbeidsmarktprogramma 2016-2020

Op 30 juni 2016 ondertekenden de partners van AgriFood Capital Werkt! het regionale arbeidsmarktprogramma 2016-2020. Na het succes van de voorgaande periode, werken werkgevers, werknemersorganisaties, overheden en sociale partners de komende vier jaar samen verder aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant. Het nieuwe programma betekent dus goed nieuws voor de arbeidsmarktregio. Om antwoord te krijgen op de vraag 'Hoe maken we de arbeidsmarkt toekomstbestendig?' is er op deze dag een inspiratiesessie georganiseerd. Hierbij een wrap up van deze sessie en een outlineverhaal van Marjolijn ten Hoonte.  

 

 

 

Arbeidsmarktdashboard

Een balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is onmisbaar voor een goed ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Vandaar dat acht partijen in Brabant en Limburg in 2015 hun krachten bundelden om meer inzicht te krijgen in ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zo kan er sneller en beter worden gereageerd vanuit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen!

Het arbeidsmarktdashboard is bovendien geschikt voor alle partijen op de arbeidsmarkt: werkzoekenden, werkgevers, overheden en onderwijsinstellingen. In het dashboard worden allerlei gegevens over de arbeidsmarkt verzameld, geanalyseerd en gepresenteerd op een overzichtelijke, inzichtrijke manier. De informatie is altijd actueel en op maat aan te passen aan ieders behoefte. Kijk hier voor de brochure van het arbeidsmarktdashboard.

 

Sectorplan Noordoost-Brabant

De arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant is continue in beweging. In diverse sectoren stijgt het aantal vacatures (en dat blijft naar verwachting nog even zo), in andere sectoren verdwijnen er steeds meer banen. Dit heeft gevolgen voor de balans tussen vraag en aanbod van personeel op de arbeidsmarkt. Om de ‘beweging’ van werkzoekenden naar meer kansrijke beroepen of kansrijke sectoren te stimuleren, lanceert AgriFood Capital het Sectorplan Noordoost-Brabant. Werkzoekenden kunnen via subsidieregelingen worden begeleid naar ander werk, bijvoorbeeld in een andere, meer kansrijke sector. Om werknemers en werkgevers hierbij van dienst te zijn, stelt AgriFood Capital Werkt! een speciale website beschikbaar: www.sectorplan-nob.nl. Door mobiliteit op de arbeidsmarkt te stimuleren, draagt het Sectorplan bij aan een toekomstbestendige arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant.