Sterke bedrijvigheid

BUSINESS staat voor de ambitie om sterke bedrijvigheid in Noordoost-Brabant te realiseren.

Samen ben je sterker dan alleen, dat is onze filosofie. Dus gaan we samen voor meer business, voor krachtige bedrijven, innovatieve nieuwe producten en diensten en een uitstekend ondernemingsklimaat. Zo gaan we samen onze voorsprong in agrifood verder vergroten.

Ondersteuning ondernemers
Met OndernemersLift+ ondersteunen we startende innovatieve ondernemers om hun idee om te zetten in concrete producten en diensten.|
Met de AgriFood Innovatiemotor laten we ondernemers die willen innoveren optimaal gebruik maken van de expertise van kennisinstellingen én van collega-ondernemers.

Grensoverstijgend
We denken niet in grenzen maar in mogelijkheden. We werken samen met de regio’s om ons heen om ervoor te zorgen dat Zuidoost-Nederland grote aantrekkingskracht uitoefent op grote én kleinere (agrifood) bedrijven uit binnen- en buitenland. We zijn tegelijkertijd kwartiermaker en pleitbezorger. Bijvoorbeeld voor het aantrekken van kapitaal en/of het vinden van bedrijfslocaties of de juiste kennis en relaties.

Informatie over de concrete projecten op dit thema, vindt u in de projectendatabase.

Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden voor een financiële bijdrage vanuit het Regionaal Economisch Actie Programma (REAP) Noordoost-Brabant.