Betekenisvolle innovaties

INNOVATION staat voor de ambitie om betekenisvolle innovaties in Noordoost-Brabant te realiseren.

AgriFood Capital is dé innovatieve proeftuin voor nieuwe producten, technieken en concepten. In de innovatiecentra en living labs in onze regio creëren ondernemers, overheden en kennisinstellingen samen op ondernemende wijze business. Samen zoeken zij naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, voeding en gezondheid.

Buiten de hokjes
We ontwikkelen programma’s en projecten, met name gericht op open innovatie. Omdat succesvolle innovaties vaak plaatsvinden op het snijvlak van sectoren, leggen we actief verbindingen. Bijvoorbeeld tussen ICT en zorg, food en design of tussen bouw en high tech. Samen sneller, beter en slimmer innoveren, daar gaan we voor.

Innovatieclusters
In de regio beschikken we over een kleine tien innovatieclusters met fysieke innovatiecentra en living labs. Dankzij deze centra kunnen we in Noordoost-Brabant kansrijke ideeën snel oppakken en al in een vroeg stadium in de praktijk uittesten.

Informatie over de concrete projecten op dit thema, vindt u in de projectendatabase.

Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden voor een financiële bijdrage vanuit het Regionaal Economisch Actie Programma (REAP) Noordoost-Brabant.