Goed woon-, werk-, en leefklimaat

BASICS staat voor de ambitie om een goed woon-, leef- en werkklimaat in Noordoost-Brabant te realiseren.

Hier gaat het om de randvoorwaardelijke infrastructuur voor een sterke regio middels toplocaties, bereikbaarheid & mobiliteit, de verbinding tussen stad en platteland, en maatschappelijke waardering van AgriFood. Een goed woon-, werk en leefklimaat biedt de juiste basis om te excelleren als topregio in AgriFood. Het stelt bedrijven en (kennis)instellingen in staat om de innovatieopgaven waar te maken en vormt daarmee een randvoorwaarde voor de ambitie van de regio. Met name vanuit de overheden zal ingezet worden op: 
  • de ontwikkeling van een aantal  toplocaties in de regio en een vestigingsklimaat gericht op het bevorderen van duurzame ontwikkeling en innovaties; 
  • de realisatie van de regionale bereikbaarheids- en mobiliteitsopgaven; 
  • het versterken van de relatie ‘stad-platteland’ waar op ondernemende wijze verbindingen worden gerealiseerd; 
  • een duurzame regionale arbeidsmarkt. 
Dit doen we enerzijds door bestuurlijke en ambtelijke afstemming vanuit de drie portefeuillehoudersoverleggen ‘Economie’, ‘Mobiliteit’ en ‘Duurzame Leefomgeving’ en anderzijds vanuit het programma ‘Groen Blauw’. 
 
Informatie over de concrete projecten op dit thema, vindt u in de projectendatabase.

Sectorplan Noordoost-Brabant