Rol van AgriFood Capital in de samenwerking

Binnen AgriFood Capital werken ondernemers, overheden en onderwijs samen in concrete projecten en programma’s met een gezamenlijke ambitie: in 2020 is Noordoost-Brabant topregio in agrifood. Wat is de rol van AgriFood Capital in deze samenwerking? Dit is

  • netwerken en verbinden;
  • proces- en programmamanagement;
  • co-financiering (o.a.REAP, Streeknetwerken) en/of
  • public affairs en communicatie.

Partner in breder netwerk
Om deze rollen zo goed mogelijk te vervullen werkt, AgriFood Capital waar mogelijk nauw samen met relevante stakeholders buiten de regio. Denk aan samenwerking met BOM Business Development voor realisatie van het provinciale AgroFood Innovatieprogramma 2020. Samenwerking met Brainport Network om Zuid-Nederland krachtig neer te zetten. Via Food Valley NL nemen we deel aan het Europese netwerk Food Alliance. En sinds 2015 zijn we mede-grondlegger en trotse partner van de Dutch Agri Food Week.

 

                       

Meten is weten 
AgriFood Capital is een regio met groeipotentieel en innovatievermogen. Om dit potentieel te benutten en op koers te blijven richting 2020 worden jaarlijks de economische en innovatieve prestaties van de regio gemeten: AgriFood Capital Monitor. Deze monitor is noodzakelijk om de strategie van de regio te bepalen, op specifieke aandachtsgebieden in te zoomen en meerjarig de prestaties van de regio te monitoren. Download hier de Monitor van 2014.