Bestuur Stichting AgriFood Capital

In het bestuur van de Stichting AgriFood Capital zijn ondernemers, overheden en kennisinstellingen gelijkwaardig vertegenwoordigd. Per 1 januari 2016 is de samenstelling als volgt

 • Karel van Soest, Burgemeester van Boxmeer
 • Jeannette Zwijnenburg-van der Vliet, Burgemeester gemeente Haaren
 • Ine Adema, Burgemeester gemeente Veghel
 • Lambert Verheijen, Dijkgraaf Waterschap Aa en Maas
 • Diederik Zijderveld, lid College van Bestuur Avans Hogeschool
 • Peer van Summeren, voorzitter College van Bestuur ROC de Leijgraaf
 • Tiny Hooijmans, commissaris/bestuurder
 • Frank Baaijens, Rector Magnificus Technische Universiteit Eindhoven
 • Frank Verhoeven, CEO Vos Logistics
 • Koen Slippens, CEO Sligro Food Group
 • Bert van der Els, CEO Heijmans N.V.
 • Bob Hutten, directeur Hutten Catering
 • Theo Bruinsma, Marel-Stork
 • Roel Schutten, directeur AgriFood Capital B.V.

Agendaleden

 • Marjolein de Haas – Regioambassadeur Regio en Ruimtelijke Economie ministerie van Economische Zaken
 • Bert Pauli – Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant

 

De samenstelling van het dagelijks bestuur van de Stichting AgriFood Capital is als volgt:

                                           
Ton Rombouts                               Wobine Buijs-Glaudemans                   Elies Lemkes-Straver                                          Dick Pouwels
Voorzitter, Burgemeester             Vice voorziter,                                        Secretaris                                                             Penningmeester, voorzitter
gemeente 's-Hertogenbosch       Burgemeester gemeente Oss             Directeur ZLTO                                                    CvB HAS Hogeschool

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is als volgt:

 • Peter Beckers, voorzitter
 • Claudia Mennen-Vermeule
 • Peter Essers