Regio Noordoost Brabant

De samenwerking van de 19 gemeenten en 2 waterschappen in de Regio Noordoost-Brabant vindt plaats op basis van een convenant dat partijen op 19 februari 2014 met elkaar gesloten hebben. Als Algemeen Bestuur van de samenwerking fungeert de Bestuurlijke RegieGroep (BRG), samengesteld uit de burgemeesters van de 19 gemeenten en de dijk- en watergraaf.

Voor de directe aansturing van de overheidssamenwerking is een Dagelijks Bestuur gevormd, bestaande uit:

  • T. Rombouts, voorzitter BRG
  • Mevr. W. Buijs-Glaudemans, vice-voorzitter BRG
  • L. Verheijen, voorzitter portefeuillehoudersoverleg Duurzame Leefomgeving
  • J. van Burgsteden, voorzitter portefeuillehoudersoverleg Economie
  • E. van den Dungen, voorzitter portefeuillehoudersoverleg Bereikbaarheid en mobiliteit

De samenwerkende overheden in de Regio Noordoost-Brabant leveren een belangrijk aandeel in de realisatie van de ambities op het gebied van ‘Goed woon, werk en leefklimaat’ (programmalijn basics van de strategische agenda).

Binnen de portefeuillehoudersoverleggen worden beleidsagenda’s inhoudelijk op elkaar afgestemd én worden besluiten genomen over de inzet van regionale middelen op de verschillende deelterreinen (Duurzame leefomgeving, Economie, Bereikbaarheid & mobiliteit).

Het portefeuillehoudersoverleg Duurzame leefomgeving beslist over de inzet van de middelen, die de regio tot zijn beschikking heeft in het kader van de Streeknetwerkenregeling.

Het portefeuillehoudersoverleg Economie beslist over de inzet van de REAP-middelen. REAP is het Regionaal Economisch Actie Programma, dat de regio samen met de provincie uitvoert.

Het portefeuillehoudersoverleg Bereikbaarheid & mobiliteit bestaat uit de 20 wethouders verkeer en vervoer en is verantwoordelijk voor de strategische toekomstagenda. Voor de uitvoering bestaan sinds 1998 de GGA-regio’s ’s-Hertogenbosch en Noordoost-Brabant. Klik hier voor meer informatie.