Privacy Statement

AgriFood Capital respecteert de privacy van de bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan de gestelde verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ontvangen gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Wij houden algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag op de website. Hiermee kunnen wij onze informatievoorziening en dienstverlening verder optimaliseren. De statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. In een cookie wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.