Selecteer op:
Projectstatus
Projectthema
Selecteer op:
Weergave

Minder Zout, meer smaak

Het project beoogt hernieuwde consumenten producten te maken, die significant lagere NaCl (zout gehaltes) bevatten maar toch minimaal net zo smaakvol zijn als de “zoute variant”. Dit door textuur...

Lees meer

Snappels en happels

Het doel van het project is de haalbaarheid onderzoeken van reguliere productie en afzet van Happels en Snappels. Is een investering in apparatuur en afzet haalbaar, is het gebruik van de restwarmte...

Lees meer

Sourcingsbedrijf Streekproducten

Wat houdt het project in?  Het project beoogt de haalbaarheid te onderzoeken van een complete bedrijf/coöperatie in de vorm van logistieke dienstverlening breed, voor de streekproducten ketenpartijen....

Lees meer

Rooi Werkt

Rooi Werkt koppelt Rooise werkgevers en werkzoekenden aan elkaar om de werkloosheid

Lees meer

Het WijkLeerbedrijf

WijkLeerbedrijf is een concept van Calibris waarbij jongeren, herintreders en zij-instromers de kans krijgen binnen zorg, welzijn en sport werkervaring op te doen en (weer) aan het werk te komen.

Lees meer

Co-creatieproject ‘the firestarters’

Ben jij klaar voor de toekomst? Vraag het ‘de toekomst’ zelf! Werkgevers nemen met elkaar en met kritische jongeren hun vraagstukken onder de loep en zetten frisse oplossingen om in actie. ...

Lees meer

AgriFood Capital Monitor

AgriFood Capital brengt jaarlijks aan de hand van 28 macro-economische indicatoren de economische en innovatieve prestaties van Noordoost-Brabant samenhangend in beeld. Door de jaren heen zal hierdoor...

Lees meer

Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

In het programma Toptechniek in bedrijf No-B werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid samen aan een vmbo-mbo doorlopende programmalijn met als doel: voldoende goedgeschoolde technische vmbo en mbo vakkrachten...

Lees meer

HAS BACHELOR CLASS

De Bachelor Class Agrifood Oss 2030 is een uniek initiatief van de HAS Hogeschool en Gemeente Oss waar kennis en ondernemers elkaar ontmoeten. Het project vormt de start van een boeiende discussie over...

Lees meer

’t WerkTverband

Om kwetsbare jongeren  passend een duurzame plek op de arbeidsmarkt te laten vinden, trekken onderwijs en gemeenten gezamenlijk op. Dit doen wij onder andere binnen het project ‘t WerkTverband. In...

Lees meer

Onderzoek Logistiek Expertise Center

Een goede match tussen vraag en aanbod aan beroepsonderwijs in de logistieke sector en de realisatie van een meer permanente organisatie/netwerk/instituut waarmee we deze goede match kunnen borgen.   Het...

Lees meer

Talentbehoud

MBO+, HBO en WO talent in de regio behouden en aantrekken onder andere door het organiseren van talentencafés voor, bij en met bedrijven uit de regio. Bedrijven willen zich gezamenlijk inspannen...

Lees meer

High5!: Met jouw talent aan de slag!

Project High5! geeft jongeren zonder diploma de kans om te werken aan hun talenten en daarvoor een MBO1-diploma te behalen. Met dat diploma maken zij meer kans op een baan of een vervolgopleiding. Tijdens...

Lees meer

Zorgpark spil in Centrum voor Vitaliteit en Gezondheid in Uden

Ondernemen op het snijvlak van zorg, voeding, natuur en leefstijl. Het kan in het Zorgpark, gelegen in Uden, in de voortuin van het Landschap van Allure De Maashorst. Een groene omgeving en een gezonde...

Lees meer

Picknick met een Klik

Picknick met een Klik is een kleinschalig evenement waarbij zes topondernemers (deze worden inspirators genoemd) en achttien starters elkaar ontmoeten.   

Lees meer

Regionaal Werkbedrijf

In het Sociaal Akkoord hebben werkgevers- en werknemersorganisaties met elkaar afgesproken om meer kwetsbare groepen aan het werk te helpen. Werkgevers, werknemers en gemeenten werken hiervoor per arbeidsmarktregio...

Lees meer

Goed en voldoende personeel in services

Ook de services heeft als speerpuntsector in het arbeidsmarktprogramma van AgriFood Capital een actieplan in uitvoering, gericht op goed en voldoende personeel. De sector Services is vanwege het vele laaggeschoolde...

Lees meer

Startersbeurs Noordoost-Brabant

De Startersbeurs geeft jongeren de kans zes maanden relevante werkervaring op te doen. Voor mbo-, hbo- en wo-schoolverlaters is het vaak moeilijk aan een baan te komen. Zij hebben geen werkervaring terwijl...

Lees meer

Horizon Technisch Vakmanschap

In de regio worden extra leerwerkplekken gerealiseerd op maatschappelijk verantwoorde bouwprojecten waardoor 40 jongeren hun opleiding kunnen afronden. Dit om goed en voldoende personeel voor techniek...

Lees meer

Mobiliteit op de arbeidsmarkt

Mooie werkgeversprojecten, die zich richten op meer mobiliteit op de arbeidsmarkt binnen de AgriFood Capital. 

Lees meer

Foodsquad

Foodsquad streeft naar een nieuw voedselsysteem waarin voeding daadwerkelijk bijdraagt aan een beter leven.

Lees meer

Mirt Verkenning Proeftuin AgriFood

Verkenning samen met Food Tech Park Brainport, Regio Helmond en Greenport Venlo om te komen tot een adequate ruimtelijke ontwikkeling, gericht op het mede mogelijk maken en ondersteunen van de transitieopgaven...

Lees meer

Duurzame mobiliteitsvisie

Het platform bereikbaarheid en mobiliteit stelde dit jaar de Duurzame Mobiliteitsvisie vast. De visie is de basis voor een mobiliteitssysteem dat toegang biedt aan diensten en banen voor iedereen en dat...

Lees meer

Byblos

Natuurlijke grondstoffen worden schaars. We kunnen ons niet langer veroorloven voedsel en grondstoffen te verspillen. Daarom is er Byblos, een kennis- en innovatiecentrum voor verwaarding van (dierlijke)...

Lees meer

Transitiehuis AgriFood Capital

Het Transitiehuis AgriFood Capital wordt intersectoraal voor het regionale bedrijfsleven ontwikkeld. Door te werken aan een optimale inzetbaarheid en mobiliteit van personeel binnen en tussen bedrijven...

Lees meer

Insectlab

Insectlab doet praktijkexperimenten met grootschalige insectenkweek. Het is gericht op opleiding, praktijkonderzoek en optimalisatie (opschaling) van duurzame eiwitproductie uit insecten voor food en feed. ...

Lees meer

Wools

Wools steekt een ambachtelijk grondstof in een nieuw jasje door herintroductie van schapenwol als streekproduct.

Lees meer

Greentech Brabant

Toepassingen van groene stromen in de biobased industries en energieopwekking opzetten en testen voor je het op de markt zet. Dat kan in Boxtel. Daar bouwt een consortium van partijen aan een testlocatie...

Lees meer

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)

Het HOV-project realiseert comfortabele en snelle busverbindingen met een hoge frequentie en goede overstapverbindingen in de regio.

Lees meer

Efficiënte personeelsvoorziening in de ICT

Efficiënte personeelsvoorziening in de ICT is een samenwerking van ICT bedrijven in de regio ’s-Hertogenbosch met als doel van de regio in 2015 erkende ICT-Hotspot te maken met onder meer...

Lees meer

Fortified Food Coatings

Ontwikkelen van smaakvol uitziende en betere maaltijden door toevoeging van vitaminen, mineralen door middel van een coating van gelatine.

Lees meer

Goed gekwalificeerd en voldoende personeel in de techniek

Het actieplan Goed en voldoende personeel in de techniek heeft als doel voldoende en goed opgeleid personeel voor de technische sector te behouden en aan te trekken. Door middel van een zevental thema’s...

Lees meer

Agro Innovation Support

Agro Innovation Support is praktische coaching van vernieuwende ondernemers in de veehouderij. Bedrijven die de veehouderij echt anders willen aanpakken, komen veel barrières tegen. Bovendien  ligt...

Lees meer

BOL-opleiding Foodoperator met baangarantie

Binnen het project kunnen jongeren een 3-jarige opleiding procestechniek volgen met baangarantie, boeken- en lesgeldvergoeding. Voorwaarde is wel dat ze door één van de deelnemende bedrijven...

Lees meer

Goed en Voldoende Personeel voor Agro&Food

Het actieplan heeft als doel voldoende en goed opgeleid personeel voor de agro&foodsector te behouden en aan te trekken. Door middel van een 6-tal actielijnen wordt hierin voorzien.

Lees meer

AgriFood Innovatie Motor

Ontwikkelen van de eerste stadia van een ‘AgriFood Innovatiefunnel’ bestaande uit een activatieprogramma (netwerkversterking, realisatie cross-overs, inspiratiebijeenkomsten etc), portalfunctie...

Lees meer

OndernemersLift+

Welkom bij OndernemersLift+ OndernemersLift+ laat bijzonder talent en kansrijke initiatieven uitgroeien tot nieuw ondernemerschap in Noordoost Brabant. Wij ondersteunen starters, verstrekken leningen...

Lees meer

Pip Animal

Varkenshouder Van den Heuvel streeft naar minimaal gebruik van antibiotica, dat verkleint resistentie van bacteriën bij mens en dier. Ze hebben een unieke aanpak: ze werken samen met probiotische...

Lees meer

Voedsel vormt Oss

De gemeente Oss start een zoektocht naar een gezonde en duurzame voedselketen gebaseerd op haar eigen landbouwgeschiedenis.

Lees meer

Noordoost Brabant Werkt! 2013-2015

Het arbeidsmarktprogramma voor de regio Noordoost-­Brabant dat actief zoekt naar de juiste persoon op de juiste plek met gebruik van alle talenten.

Lees meer

AgriFood Logistics Board

Ontwikkelen van een platform waarin de toonaangevende logistieke dienstverlening gezamenlijk met bedrijven uit de agrifoodketen mogelijkheden voor innovatie in de cross-over agrifood-logistiek kunnen verkennen....

Lees meer

Cattl(e)yst

Het versneld ontwikkelen van nieuwe (doorbraak) huisvestingsconcepten voor intensieve veehouderij. De focus ligt op integrale duurzaamheid, gezondheid en toegevoegde waarde.

Lees meer

N279 ’s-Hertogenbosch-Veghel

Door aanpassing naar een betere bereikbaarheid van de regio, verbetering van de veiligheid en verhoging van de leefbaarheid.

Lees meer

Verbetering N65 Vught–Haaren

Hoe kunnen we de situatie op en om de N65 Vught – Haaren verbeteren? Het Rijk, de provincie en de gemeenten verkennen momenteel de noodzakelijke maatregelen.

Lees meer

Uitvoeringsstrategie en –programma Groenblauwe structuren

De ambitie van de regio is om duurzame verbindingen te realiseren tussen natuur en landschap, stad en platteland en economische en maatschappelijke activiteiten en zo de groenblauwe structuren en  identiteit...

Lees meer

Goed en Voldoende Personeel voor Logistiek

De logistieke sector is letterlijk en figuurlijk volop in beweging. Daarom heeft ook logistiek – net als de andere sectoren in het arbeidsmarktprogramma van AgriFood Capital  - een actieplan...

Lees meer