Selecteer op:
Projectstatus
Projectthema
Selecteer op:
Weergave

De gevolgen van digitalisering voor de arbeidsmarkt

Samenvatting De afgelopen zes maanden heeft een team onderzoekers bestaande uit docenten en studenten van de Minor HR Advies van AVANS Hogeschool Breda in opdracht van AgriFood Capital Werkt! onderzoek...

Lees meer

Rondom het Sportveld

Kijkende naar de sportwedstrijden in de breedtesport op de velden, laten we momenteel de kans liggen om de doelgroep ‘supporters’/ ouders te verbinden aan sport&bewegen en voeding. Middels...

Lees meer

Kansen in de keten

Het doel van Kansen in de keten is om ondernemers en organisaties uit de regio samen te brengen om een kansrijk new businessidee te realiseren. Het gaat om ideeën die bijdragen aan economisch perspectief,...

Lees meer

Refresco, Zandbergen en een grote retailer werken met de e-CMR

Op 18 april is Refresco van start gegaan met het toepassen van de digitale vrachtbrief via de e-CMR van Value Engineers. Refresco biedt daarbij de vrachtbrief aan via de cloud. Chauffeurs van transportbedrijf...

Lees meer

Steun bij distributie en de transitie van vers naar houdbaar voor regionale producenten

Voets Specialiteiten creëert een podium voor regionale producenten van in eerste instantie DKW-producten om kleine, lokale producenten op een professionele manier afzetmogelijkheden te faciliteren....

Lees meer

Gered + gerookt

Gered + Gerookt is een concept voor groenten die anders niet gebruikt worden. Nu worden zij eerst gerookt voor nog meer smaak waarna ze verwerkt worden tot de lekkerste smaakmakers.  

Lees meer

Onora Basic: uitvaartkist gemaakt van bioplastic

De ontwikkeling van een bioplastic uitvaartkist die in prijs en qua beleving kan concurreren met de spaanplaten kist (70% van het marktvolume). De milieubelasting van de bioplastic kist is ruim de helft...

Lees meer

Indampen van zuivel

Marktonderzoek uitvoeren naar de mogelijke marktproposities voor nieuwe innovatieve melkpoeders. Hiermee wordt onderbouwing gegeven aan het project wat in een latere fase zal leiden tot een impuls (middels...

Lees meer

Total Circulair Farm Concept lost mestproblematiek op!

Doel van het project is om alle mest van varkensbedrijven op het erf direct te scheiden zonder blootstelling aan de buitenlucht, daarna biologisch het mestwater (80%) te zuiveren.  Om het vervolgens...

Lees meer

Dutch Quinoa: productontwikkeling en vierkantswaardering

Ontwikkeling van nieuwe productconcepten met Nederlandse Quinoa en verbeteren van de vierkantswaardering van Nederlandse Quinoa, met het oog op de reststromen die ontstaan bij de verwerking van de grondstof....

Lees meer

Verkenning Circulair Technologisch Lab

Een ruimtereis naar Mars neemt grofweg 3 jaar in beslag. De crew zal in leven moeten worden gehouden door gedurende de reis (menselijk) reststoffen te recyclen en voeding, water en zuurstof ter plaatse...

Lees meer

Inzicht in agrifood keten in (onderdeel van Agro As de Peel)

In deze onderzoeken wordt de huidige agrifood sector en de daarbij horende crossovers in kaart gebracht, zowel ruimtelijk als economisch. Voor iedere gemeente is een afzonderlijk onderzoek uitgevoerd,...

Lees meer

‘Over de Maas’ – verkenning en advies voor meer recreatie en toerisme langs de Maas

Verkenning en advies voor meer recreatie en toerisme langs de Maas.

Lees meer

AgriFood Scale Up programma

Het project ontwikkelt en realiseert een eerste AgriFood Scale Up pilotprogramma in Noordoost-Brabant. Het Scale Up pilotprogramma ondersteunt 10 ambitieuze snelle groeiondernemingen in de AgriFood sector...

Lees meer

Gebiedsopgave Meanderende Maas

Het doel van dit project is toe te werken naar een integraal uitvoeringsprogramma met projectrealisatie in de periode vanaf 2020.

Lees meer

Gebiedsopgave Noordelijke Maasvallei

Het doel van dit project is toe te werken naar een integraal uitvoeringsprogramma met projectrealisatie in de periode vanaf 2018.

Lees meer

Gebiedsopgave Raamvallei

Het doel van dit project is om te te werken naar een integraal uitvoeringsprogramma met projectrealisatie in de periode vanaf 2017. Kansen voor een integrale aanpak liggen er vanuit realiseren doelstellingen...

Lees meer

Kansenkaart Toerisme, Recreatie, Cultuurhistorie

Het doel van dit project om de kansenkaart voor toerisme, recreatie en cultuurhistorie te ontwikkelen.

Lees meer

Financieringsstrategie programma Groen Blauw

Een gedragen financieringsstrategie voor de realisatie van de regionale groen blauwe ambities, die centraal staan in het programma Groen Blauw. Daarbij wordt ingegaan op kansrijke beleidsontwikkelingen,...

Lees meer

Rondom het Sportveld

Kijkende naar de sportwedstrijden in de breedtesport op de velden, laten we momenteel de kans liggen om de doelgroep ‘supporters’/ ouders te verbinden aan sport&bewegen en voeding. Middels...

Lees meer

Gebiedsopgave Dommelvallei

In 2015 hebben twintig organisaties het Manifest Dommelvallei ondertekend, waarmee zij zich schaarden achter een vernieuwende, regionale aanpak voor grote ruimtelijke vraagstukken binnen de Dommelvallei...

Lees meer

Gebiedsaanpak Duits Lijntje

Het in beeld brengen en het benutten van de verbindende mogelijkheden van de voormalige spoorlijn Duits Lijntje om verschillende regionale gebiedsopgaven op een goede manier onderling met elkaar te verbinden....

Lees meer

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

Realisatie van robuuste landschappelijke en ecologische zones  tussen de Maas en de Belgische Kempen. Met verbetering van de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in de subregio Oostelijke Langstraat...

Lees meer

Gebiedsopgave Groene Delta

Uitvoering van het integrale gebiedsprogramma Groene Delta vanaf 2015 en toewerken naar een vervolgprogramma. In algemene zin is het doel van 'De Groene Delta' is het realiseren van een robuuste...

Lees meer

Gebiedsaanpak Knooppunt Veghel

Het doel is toe te werken naar een integraal uitvoeringsprogramma met projectrealisatie in de periode vanaf 2015.

Lees meer

Landscaping the Food (onderdeel van Agro As de Peel)

Het doel van het project is het werken aan een gezond en leefbaar nieuw agrarisch productielandschap met een veehouderij die goed is voor mens, dier en omgeving. - Mondiaal concurrerend - Draagvlak omgeving -...

Lees meer

Gebiedsopgave Maasoeverpark

Het doel van dit is om toe te werken naar een integraal uitvoeringsprogramma met projectrealisatie in de periode vanaf 2020.

Lees meer

Klimaatstresstest regio Noordoost-Brabant

Met ondersteuning van het Ministerie van I&M is in het najaar van 2015 in de regio een klimaatstresstest voor ruimtelijke adaptatie voor de hele regio uitgevoerd.

Lees meer

Gebiedsopgave Aa-dal

Het doel is in de eerste plaats een visie op de kansen voor een integrale ontwikkeling (inclusief doelrealisatie) van het Aa-dal om daarmee te komen tot een uitvoeringsprogramma waarbij de ruimtelijke...

Lees meer

Agro As de Peel

Integrale gebiedsaanpak met als doel de ontwikkeling van een duurzame agrarische sector met toekomstperspectief. Daarbij het gebied ontwikkelen tot een proeftuingebied met ruimte voor initiatieven, innovaties...

Lees meer

Zorginstellingen in Noordoost Brabant werken samen op het terrein van voeding en gezondheid

Het doel is om op basis van scans bij vier zorginstellingen te komen tot minder voedselverspilling, inzicht en kennis bij medewerkers.En het bevorderen van samenwerking wat leidt tot hogere kwaliteit...

Lees meer

Voeding Leeft Groepsprogramma – Eet je vitaal

Het in co-creatie ontwikkelen van het eerste Keer Pre-Diabetes Om groepsprogramma in Nederland waarmee wordt aangetoond dat voeding en leefstijl een grote rol spelen in het voorkomen van Diabetes voor...

Lees meer

Avans Innovative Studio

Uiteindelijke doelstelling is een living lab te realiseren op basis van het onderwijs-concept NuVu, waarin structureel in de komende jaren gedurende 20 weken in multidisciplinaire teams van studenten,...

Lees meer

Ontwikkeling meettechniek optimale klimaatbeheersing in PPU’s

Het project maakt het mogelijk om met metingen het klimaat beter te meten. Hierdoor kan gedurende de gehele levenscyclus van de plant een optimaler klimaat worden gerealiseerd. 

Lees meer

Benutten reststromen wortels, broccolisteeltjes en appels

De consument koopt in de winkel broccoli van tuinbouwbedrijf Compliment BV. uit het dorp Zeeland met een korte steel. Bij het rooien van de broccoli wordt een nog groter deel van de steel al gelijk van...

Lees meer

Paw Paw in Noordoost Brabant

De introductie en teelt van een nieuw vruchtgewas in Noordoost Brabant: Paw Paw (Asimina triloba) ook wel roomappel genoemd. Het vruchtvlees smaakt naar banaan of mango, wat afhangt van de cultivar. Extracten...

Lees meer

Smaakcentrum

De missie van het smaakcentrum is om het gebruik van seizoensgebonden, gezonde en natuurlijke producten te bevorderen, door: onafhankelijke voorlichting, scholing, onderzoek, ontwikkeling van kennis, productontwikkeling,...

Lees meer

Exota ijssticks met echte suiker en nep-bubbels

De ontwikkeling van Exota waterijs/ijssticks. De grondstoffen komen zoveel mogelijk uit de buurt (Brabant), en de bedrijven schakelen zoveel mogelijk met elkaar zodat de grondstoffen allemaal bij elkaar...

Lees meer

Opstart Hart4food, duurzaam en eerlijke voeding.

Het project heeft als doel om voedselverspilling te reduceren. Door oude bestaande technieken (drogen/ wecken) te gebruiken op producten die o.a. door tuinders worden aangeleverd en niet van de visuele...

Lees meer

De Blauwe Akker

Een Aquaponics-Business Concept als opstap naar een duurzame transitie in Agro Food Aquaponicssystemen combineren de duurzame teelt van groenten op water met de kweek van vissen in een gesloten ecosysteem....

Lees meer

Economische samenwerking en cross overs in de zorgsector (ECOZ)

Op dit moment is er een overlegplatform voor de zorginstellingen in Noordoost Brabant waar diverse (economische) thema’s aan bod komen. Binnen dit platform speelt het thema voeding een belangrijke...

Lees meer

Verdere ontwikkeling en marketing e-commerce platform Deterra

Deterra wil juist binnen de regio lokale boeren helpen een significant betere marge op hun producten te realiseren door directe verkoop aan de consument via internet. Deterra is gevestigd in Den Bosch,...

Lees meer

HAS Consumerlab

HAS ConsumerLAB (HCL) is een praktijk tool voor interactie tussen producenten en consumenten. Het HAS ConsumerLAB helpt de ondernemer uit de agrofood sector de juiste beslissingen te nemen. Dit doen we...

Lees meer

De KASerne, beleving van duurzame en eerlijke producten in een gastvrije omgeving.

In de KASerne komt de consument direct in kontakt met eerlijke producten uit de omgeving die op ambachtelijke manier zijn geproduceerd. Eerlijk als het gaat om dierenwelzijn, duurzaam gebruik van grondstoffen...

Lees meer

NoFoodWasted

NoFoodWasted gaat voedselverspilling te lijf met praktische en concrete oplossingen. We geloven dat we alleen structureel iets kunnen veranderen als het ons allemaal wat oplevert. Niet alleen voor het...

Lees meer

Bonen zijn de toekomst

Boon-Foodconcepts BV (BOON)  wil samen met de totale keten, peulvruchten voorzien van een compleet nieuw imago door de consument bewust te laten worden van de kwaliteiten van peulvruchten, door nieuwe...

Lees meer

Minder Zout, meer smaak

Het project beoogt hernieuwde consumenten producten te maken, die significant lagere NaCl (zout gehaltes) bevatten maar toch minimaal net zo smaakvol zijn als de “zoute variant”. Dit door textuur...

Lees meer

Snappels en happels

Het doel van het project is de haalbaarheid onderzoeken van reguliere productie en afzet van Happels en Snappels. Is een investering in apparatuur en afzet haalbaar, is het gebruik van de restwarmte...

Lees meer

Sourcingsbedrijf Streekproducten

Het project beoogt de haalbaarheid te onderzoeken van een complete bedrijf/coöperatie in de vorm van logistieke dienstverlening breed, voor de streekproducten ketenpartijen. Onderzocht wordt vanuit...

Lees meer

Rooi Werkt

Onderdeel van het arbeidsmarktprogramma 2013-2015 Rooi Werkt koppelt Rooise werkgevers en werkzoekenden aan elkaar om de werkloosheid.

Lees meer

Het WijkLeerbedrijf

Onderdeel van het arbeidsmarktprogramma 2013-2015 WijkLeerbedrijf is een concept van Calibris waarbij jongeren, herintreders en zij-instromers de kans krijgen binnen zorg, welzijn en sport werkervaring...

Lees meer

Co-creatieproject ‘the firestarters’

Onderdeel van het arbeidsmarktprogramma 2013-2015 Ben jij klaar voor de toekomst? Vraag het ‘de toekomst’ zelf! Werkgevers nemen met elkaar en met kritische jongeren hun vraagstukken...

Lees meer

AgriFood Capital Monitor

AgriFood Capital brengt jaarlijks aan de hand van 28 macro-economische indicatoren de economische en innovatieve prestaties van Noordoost-Brabant samenhangend in beeld. Door de jaren heen zal hierdoor...

Lees meer

Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

In het programma Toptechniek in bedrijf No-B werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid samen aan een vmbo-mbo doorlopende programmalijn met als doel: voldoende goedgeschoolde technische vmbo en mbo vakkrachten...

Lees meer

HAS BACHELOR CLASS

De Bachelor Class Agrifood Oss 2030 is een uniek initiatief van de HAS Hogeschool en Gemeente Oss waar kennis en ondernemers elkaar ontmoeten. Het project vormt de start van een boeiende discussie over...

Lees meer

’t WerkTverband

Onderdeel van het arbeidsmarktprogramma 2013-2015 Om kwetsbare jongeren  passend een duurzame plek op de arbeidsmarkt te laten vinden, trekken onderwijs en gemeenten gezamenlijk op. Dit doen...

Lees meer

Onderzoek Logistiek Expertise Center

Onderdeel van het arbeidsmarktprogramma 2013-2015 Een goede match tussen vraag en aanbod aan beroepsonderwijs in de logistieke sector en de realisatie van een meer permanente organisatie/netwerk/instituut...

Lees meer

High5!: Met jouw talent aan de slag!

Onderdeel van het arbeidsmarktprogramma 2013-2015 Project High5! geeft jongeren zonder diploma de kans om te werken aan hun talenten en daarvoor een MBO1-diploma te behalen. Met dat diploma maken zij...

Lees meer

Zorgpark spil in Centrum voor Vitaliteit en Gezondheid in Uden

Ondernemen op het snijvlak van zorg, voeding, natuur en leefstijl. Het kan in het Zorgpark, gelegen in Uden, in de voortuin van het Landschap van Allure De Maashorst. Een groene omgeving en een gezonde...

Lees meer

Picknick met een Klik

Picknick met een Klik is een kleinschalig evenement waarbij zes topondernemers (deze worden inspirators genoemd) en achttien starters elkaar ontmoeten.   

Lees meer

Regionaal Werkbedrijf

Iedere arbeidsmarkt regio is bij de komst per 1-1-2015 van de Participatiewet wettelijk verplicht een regionaal werkbedrijf te organiseren. Binnen de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant werken gemeenten,...

Lees meer

Goed en voldoende personeel in services

Onderdeel van het arbeidsmarktprogramma 2013-2015 Ook de services heeft als speerpuntsector in het arbeidsmarktprogramma van AgriFood Capital een actieplan in uitvoering, gericht op goed en voldoende...

Lees meer

Startersbeurs Noordoost-Brabant

Onderdeel van het arbeidsmarktprogramma 2013-2015 De Startersbeurs geeft jongeren de kans zes maanden relevante werkervaring op te doen. Voor mbo-, hbo- en wo-schoolverlaters is het vaak moeilijk aan...

Lees meer

Horizon Technisch Vakmanschap

Onderdeel van arbeidsmarktprogramma 2013-2015 In de regio worden extra leerwerkplekken gerealiseerd op maatschappelijk verantwoorde bouwprojecten waardoor 40 jongeren hun opleiding kunnen afronden....

Lees meer

Mobiliteit op de arbeidsmarkt

Onderdeel van arbeidsmarktporogramma 2013-2015 Mooie werkgeversprojecten, die zich richten op meer mobiliteit op de arbeidsmarkt binnen AgriFood Capital. 

Lees meer

Foodsquad

Ontwikkelen proeftuin voedselverspilling Het door ontwikkelen en uitbreiden van Foodsquad als innovatiecluster waar ondernemers en instellingen samen nieuwe producten en diensten ontwikkelen/testen...

Lees meer

Mirt Verkenning Proeftuin AgriFood

Verkenning samen met Food Tech Park Brainport, Regio Helmond en Greenport Venlo om te komen tot een adequate ruimtelijke ontwikkeling, gericht op het mede mogelijk maken en ondersteunen van de transitieopgaven...

Lees meer

Duurzame mobiliteitsvisie

Het platform bereikbaarheid en mobiliteit stelde dit jaar de Duurzame Mobiliteitsvisie vast. De visie is de basis voor een mobiliteitssysteem dat toegang biedt aan diensten en banen voor iedereen en dat...

Lees meer

Byblos

Natuurlijke grondstoffen worden schaars. We kunnen ons niet langer veroorloven voedsel en grondstoffen te verspillen. Daarom is er Byblos, een kennis- en innovatiecentrum voor verwaarding van (dierlijke)...

Lees meer

InsectLab

In deze fase van het project wordt geïnvesteerd in een kweeklab met faciliteiten die – qua omvang en aard van de werkzaamheden – geschikt zijn voor onderwijs en onderzoek met de inzet...

Lees meer

Wools

Wools steekt een ambachtelijk grondstof in een nieuw jasje door herintroductie van schapenwol als streekproduct.

Lees meer

Greentech Brabant

Toepassingen van groene stromen in de biobased industries en energieopwekking opzetten en testen voor je het op de markt zet. Dat kan in Boxtel. Daar bouwt een consortium van partijen aan een testlocatie...

Lees meer

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)

Het HOV-project realiseert comfortabele en snelle busverbindingen met een hoge frequentie en goede overstapverbindingen in de regio.

Lees meer

Efficiënte personeelsvoorziening in de ICT

Onderdeel van arbeidsmarktprogramma 2013-2015 Efficiënte personeelsvoorziening in de ICT is een samenwerking van ICT bedrijven in de regio ’s-Hertogenbosch met als doel van de regio...

Lees meer

Fortified Food Coatings

Ontwikkelen van smaakvol uitziende en betere maaltijden door toevoeging van vitaminen, mineralen door middel van een coating van gelatine.

Lees meer

Goed gekwalificeerd en voldoende personeel in de techniek

Onderdeel van arbeidsmarktprogramma 2013-2015 Het actieplan Goed en voldoende personeel in de techniek heeft als doel voldoende en goed opgeleid personeel voor de technische sector te behouden en aan...

Lees meer

Agro Innovation Support

Agro Innovation Support is praktische coaching van vernieuwende ondernemers in de veehouderij. Bedrijven die de veehouderij echt anders willen aanpakken, komen veel barrières tegen. Bovendien  ligt...

Lees meer

BOL-opleiding Foodoperator met baangarantie

Onderdeel van arbeidsmarktprogramma 2013-2015 Binnen het project kunnen jongeren een 3-jarige opleiding procestechniek volgen met baangarantie, boeken- en lesgeldvergoeding. Voorwaarde is wel dat ze...

Lees meer

Goed en Voldoende Personeel voor Agro&Food

Onderdeel van arbeidsmarktprogramma 2013-2015 Het actieplan heeft als doel voldoende en goed opgeleid personeel voor de agro&foodsector te behouden en aan te trekken. Door middel van een 6-tal actielijnen...

Lees meer

AgriFood Innovatie Motor

Ontwikkelen van de eerste stadia van een ‘AgriFood Innovatiefunnel’ bestaande uit een activatieprogramma (netwerkversterking, realisatie cross-overs, inspiratiebijeenkomsten etc), portalfunctie...

Lees meer

OndernemersLift+

Welkom bij OndernemersLift+ OndernemersLift+ laat bijzonder talent en kansrijke initiatieven uitgroeien tot nieuw ondernemerschap in Noordoost Brabant. Wij ondersteunen starters, verstrekken leningen...

Lees meer

Pip Animal

Varkenshouder Van den Heuvel streeft naar minimaal gebruik van antibiotica, dat verkleint resistentie van bacteriën bij mens en dier. Ze hebben een unieke aanpak: ze werken samen met probiotische...

Lees meer

Voedsel vormt Oss

De gemeente Oss start een zoektocht naar een gezonde en duurzame voedselketen gebaseerd op haar eigen landbouwgeschiedenis.

Lees meer

Noordoost Brabant Werkt! 2013-2015

Het arbeidsmarktprogramma voor de regio Noordoost-­Brabant dat actief zoekt naar de juiste persoon op de juiste plek met gebruik van alle talenten.

Lees meer

AgriFood Logistics Board

Ontwikkelen van een platform waarin de toonaangevende logistieke dienstverlening gezamenlijk met bedrijven uit de agrifoodketen mogelijkheden voor innovatie in de cross-over agrifood-logistiek kunnen verkennen....

Lees meer

Cattl(e)yst

Het versneld ontwikkelen van nieuwe (doorbraak) huisvestingsconcepten voor intensieve veehouderij. De focus ligt op integrale duurzaamheid, gezondheid en toegevoegde waarde.

Lees meer

N279 ’s-Hertogenbosch-Veghel

Door aanpassing naar een betere bereikbaarheid van de regio, verbetering van de veiligheid en verhoging van de leefbaarheid.

Lees meer

Verbetering N65 Vught–Haaren

Hoe kunnen we de situatie op en om de N65 Vught – Haaren verbeteren? Het Rijk, de provincie en de gemeenten verkennen momenteel de noodzakelijke maatregelen.

Lees meer

Uitvoeringsstrategie en –programma Groenblauwe structuren

De ambitie van de regio is om duurzame verbindingen te realiseren tussen natuur en landschap, stad en platteland en economische en maatschappelijke activiteiten en zo de groenblauwe structuren en  identiteit...

Lees meer

Goed en Voldoende Personeel voor Logistiek

Onderdeel van arbeidsmarktprogramma 2013-2015 De logistieke sector is letterlijk en figuurlijk volop in beweging. Daarom heeft ook logistiek – net als de andere sectoren in het arbeidsmarktprogramma...

Lees meer