Contactpersoon

Michael Luesink
michael@boonfoodconcepts.com
T: 0648975696
Projectstatus: Lopend

Bonen zijn de toekomst

Boon-Foodconcepts BV (BOON)  wil samen met de totale keten, peulvruchten voorzien van een compleet nieuw imago door de consument bewust te laten worden van de kwaliteiten van peulvruchten, door nieuwe positionering (peulvruchten in het versschap), als onderdeel van de wekelijkse versboodschappen.

Reden

BOON gaat hiertoe samen met ketenpartners consumenten via een scala aan activiteiten informeren en activeren door hen kennis te laten maken met mogelijkheden en kwaliteiten van peulvruchten. Missie hierbij is om de Nederlandse consument aan de bonen te krijgen, door een nieuwe positionering op aspecten als smaak, gezondheid en gemak. 

BOON wil de boon eigentijds in beeld brengen en daarbij de keten van teler, verwerker, retailer tot consument op alle niveaus betrekken. Bonen kunnen het antwoord zijn om ons voedingspatroon te verduurzamen. Maar dan zullen we moeten gaan innoveren in de hele keten van boer tot bord.

Dit project sluit perfect aan bij (inter)nationaal beleid: 2016 is door de VN uitgeroepen tot het internationale jaar van de peulvruchten. De gezondheidsraad roept in haar nieuwe richtlijnen, t.b.v. goede voeding ,de consument op om meer plantaardig te eten. 

BOON-foodconcepts BV is een (2 februari 2015 opgerichte) nieuwe onderneming, gevestigd in de regio Noordoost Brabant, van fooddesigner Michael Luesink. 

Tijdspad

Daarbij streven wij verder naar:

• 2015 introductie peulvruchten-campagne in supermarkt en op foodevents.
• 30-06-2016: afronding REAP project. 
Vervolgens:
• 2016 Marktrijpe meervoudige peulvruchtproducten (met vlees, vleesvervanger) 
• 2017 aantoonbare groei in markt peulvruchten, stimulans voor keten om aandacht te geven aan productie peulvruchten.

Verwachten resultaten

BOON wil de toegevoegde waarde van peulvruchten aantonen, de Nederlandse consumptie van bonen stimuleren en Nederland als het ware aan de bonen krijgen. En daarmee bijdragen aan een duurzame eiwit transitie. Meer plantaardig voeding is duurzamer voor mensen en de wereld. 

BOON heeft zich als doel gesteld om bij te dragen om in 2020 de bonen consumptie in Nederland te verdubbelen. BOON is een nieuw vers-merk dat Nederland gaat verleiden om vaker voor bonen te kiezen. BOON gelooft dat duurzaam eten vooral lekker en makkelijk moet zijn. 

Betrokken partners

• BOON werkt samen met ondernemers uit Noord-Brabant om een nieuw peulvruchten-concept in de markt te zetten. Het ontwikkelingstraject van een nieuwe peulvruchtenlijn doet BOON in samenwerking met Four Seasons Food uit Nieuwkuijk.
• Lokale telers spelen een belangrijke rol omdat de herkomst van onze bonen één van onze speerpunten zijn. BOON teelt in 2016 zijn eigen bonen, en daar zijn we trots op.
• BOON werkt samen HAS Hogeschool en Fontys
• BOON werkt samen met Ondernemerslift+ en krijgt support van veel regionale ondernemers, adviseurs en organisaties.
• BOON werkt samen met MVO Nederland om bonen te populariseren.
• BOON werkt samen met AH om Nederland aan de BOON te krijgen. 

Bijdragen missie

Realisatie van winstgevend samenwerkingsmodel voor (streek)producten, van producent tot consument.

• BOON richt zich op de ontwikkeling en het vermarkten van bijzondere, innovatieve, gezonde en lekkere peulvruchten-specialiteiten. We verzamelen deze producten onder één merk en maken deze toegankelijk voor een breed publiek via supermarkt of groothandel. BOON brengt niet alleen het product op de markt, maar vertelt ook over de herkomst en inspireert de consument (voorlichting en kennisoverdracht).

• BOON fungeert als de schakel tussen teler, producent en de afnemer (retail, foodservice). De marketing, distributie en sales focussen we op een herkenbare propositie.  Om op die manier peulvruchten van een Kelderkast product voor noodgevallen te positioneren als vers, gezond en onderdeel van de dagelijkse voedingspatronen.

Doelstelling AgriFood Capital: Ontwikkelen van 5 lokale ketens voor alternatieve, duurzame eiwitproductie: gezondheidsclaim

• BOON focust zich op het aanbieden van groene eiwitten. Daarmee kunnen wij een positieve bijdrage leveren aan een duurzamere eiwittransitie. 2016 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het internationale jaar van de peulvruchten. De gezondheidsraad roept in haar nieuwe richtlijnen goede voeding op om meer plantaardig te eten. Bonen kunnen het antwoord zijn om ons voedingspatroon te verduurzamen, door meer groene eiwitten te consumeren. BOON wil dat duurzaam eten een makkelijke en lekkere keuze wordt.

Rol van AgriFood Capital

- AgriFood Capital ondersteunt BOON doormiddel van REAP traject. 
- Daarnaast maakt BOON gebruik van het kennisnetwerk binnen AgriFood Capital waardoor er mooie verbindingen ontstaan om te innoveren.

Naar website project Project volgen
Login
  Wachtwoord vergeten?
 

Reacties op project

Projectactiviteiten