Contactpersoon

Jos Hakkennes
jos@duurzamekost.nl
T: 06 51 83 17 39
Projectstatus: Lopend

De Blauwe Akker

Een Aquaponics-Business Concept als opstap naar een duurzame transitie in Agro Food

Aquaponicssystemen combineren de duurzame teelt van groenten op water met de kweek van vissen in een gesloten ecosysteem. Nutriënten worden zo optimaal gebruikt zonder uitspoeling of lozing. Gewassen en kruiden geteeld op met aquaponics zijn gegarandeerd vrij van kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

Het doel van het project is om de regio een voortrekkersrol te laten spelen op het gebied van het ontwikkelen van rendabele commerciële aquaponicssystemen.

Dit doen we door:

1. Kennisontwikkeling: het vergaren van kennis en het in de praktijk testen van een te ontwikkelen opschaalbaar gevalideerd aquaponicssysteem.

2. Het ontwikkelen van ecologisch en duurzaam aquaponicsvisvoer: Visvoer met ‘insects inside’ getest op het gevalideerde systeem. De proeven  worden gedaan met natuurlijk vissenvoer gebaseerd op o.a. insecten. Productie van insecten en het voer gebeurt lokaal. Het voer zal verkocht gaan worden via Blue Acres, de eerste klanten hebben zich al gemeld.

Reden

In 2010 leefde de helft van de wereldbevolking in steden. Rond 2050 ligt dit percentage dicht tegen de 70% en leven 6,5 miljard mensen in steden, hetgeen overeenkomt met de hele wereldbevolking in 2005.

Het is de verwachting dat er in 2020 minimaal 30 megasteden zijn met meer dan 10 miljoen inwoners. Echter de grootste groei zal plaatsvinden in circa 500 steden met enkele miljoenen inwoners. Hierdoor raakt de toegankelijkheid van steden steeds verder verstopt met als gevolg vervuiling van de luchtkwaliteit. Deze verkeerscongestie wordt voornamelijk veroorzaakt door de dagelijkse toevoer van voeding voor de bewoners.

Oplossingen dienen gezocht te worden in voedselproductie in een andere context, hiervoor zijn slimme innovaties noodzakelijk. Innovaties waarbij de ruimte om voedsel te produceren ingepast wordt in de beschikbare ruimte en waarbij het milieu zo min mogelijk wordt belast.

Het ontwikkelen van rendabele aquaponicssystemen is een van deze noodzakelijke innovaties.

Tijdspad

Voorjaar 2016 zullen de eerste aquaponicssystemen gaan proefdraaien, om vanaf juni dit jaar  volledig operationeel te zijn. Tegelijkertijd worden in de eerste helft van 2016 diverse typen(aquaponics)- visvoer ontwikkeld zodat deze vanaf juni daadwerkelijk op aquaponicssystemen kunnen worden getest in parallelle proeven.

Verwachten resultaten

Project “de Blauwe Akker” levert een gevalideerd aquaponicssysteem op waarin proeven kunnen worden gedaan naar visvoer met dierlijk eiwit en vetten uit insecten in plaats van vis.

Alleen dan kunnen de technische, sociaal ecologische en economische uitdagingen worden aangegaan en daadwerkelijk worden gewerkt aan duurzame voedselproductieketens. 

Een dergelijke systeem dient:
• Eenvoudig zijn om mee te werken
• Moet goed te monitoren zijn
• Dient eenvoudig te produceren zijn (zo min mogelijk onderdelen)
• Dient eenvoudig te instaleren zijn (plug and play principe)
• Dient eenvoudig te koppelen te zijn voor grootschaliger proeven
• Dient eenvoudig te onderhouden zijn.

Economische inpassing in de regio bevordert het investeringsklimaat door de regio weer op de kaart te zetten als voortrekker en koploper op het gebied van duurzame voedselproductie.
Onderliggende gedachte is om met aquaponics als eerste duurzame gesloten voedselproductie-keten het voorbeeld te laten zijn voor de sector voor nieuwe duurzame gesloten (voedsel)productieketens. Denk hierbij aan een keten van insecten-vis-schaaldieren-bladgroenten-algen, insecten-pluimvee-vis-potplanten.

Betrokken partners

Stichting Duurzame Kost werkt bij dit project nauw samen met:

New Generation Nutrition
Kordater
Blue Acres Aquaponics
HAS Den Bosch

Verdere samenwerkingspartners zijn;
Gemeente Boxmeer
Marggraff Stichting/de coöperatie Herenboeren
Imagro

Bijdragen missie

Internationaal speelt Nederland nog geen rol qua kennis en ontwikkeling van aquaponicssystemen, zoals dat wel gebeurt op alle andere takken van de internationale land- en tuinbouw. Door de aanwezige kennis, ervaring en productiecapaciteit in de regio in te schakelen bij het ontwikkelen van een standaard systeem wat optimaal geschikt is voor het voeren van speciaalvoer, inclusief de producenten van dit speciaalvoer, ontstaat een keten van toelevering die deze regio. De insecten zullen o.a.  worden betrokken van Protix uit Dongen. 

Op deze wijze krijgt de regio in een keer een koploperspositie in de wereld van aquaponics door uitdrukkelijk samen te werken aan een nieuwe duurzame manier van voedselproductie die wereldwijd inzetbaar is.

Rol AgriFood Capital

Co-financier, REAP

Project volgen
Login
  Wachtwoord vergeten?
 

Reacties op project

Projectactiviteiten