Contactpersoon

Projectstatus: Lopend

Gebiedsopgave Noordelijke Maasvallei

Het doel van dit project is toe te werken naar een integraal uitvoeringsprogramma met projectrealisatie in de periode vanaf 2018.

Verwachte resultaten

Met vaststelling van het deltaprogramma Rivieren, is dit gebied langs de Maas aangemerkt als één van de zogeheten ‘koploperprojecten’. Doel is om via een integrale gebiedsaanpak (volgens MIRT aanpak)  tot doelrealisatie ‘waterveiligheid’ te komen in samenhang met het versterken van het maasheggen gebied en een robuuste groenblauwe structuur in het gebied. Doel is tevens om de status ‘Unesco Biosphere’ te verkrijgen.

Kansen voor een integrale aanpak liggen er vanuit waterveiligheid (ruimte voor de rivier en dijkverbetering) ,  realisatie EHS, versterken cultuurhistorie, toeristisch en recreatief netwerk, versterken groenblauwe structuren. Dit in samenhang met de andere gebiedsopgaven in de regio.


Betrokken partners

Trekker gemeente Boxmeer

- Gemeenten Bergen, Cuijk, Gennep, Mook en Middelaar.
- Provincies Noord-Brabant, Limburg
- Waterschap Aa en Maas
- Brabants Landschap
- Staatsbosbeheer
- ZLTO
- Stichting Landschapsbeheer Boxmeer
- Agrarische natuurvereniging
- IVN
- RBT Land van Cuijk
- Heemkunde kring en team Romeinen
- Rijkswaterstaat
- Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Rol van AgriFood Capital

Verbinder/netwerker en co-financier (Streeknetwerken)

Bijdragen missie

Gebiedsopgave maakt onderdeel uit van het programma Groen Blauw en draagt bij aan een goed woon-, leef- en werkklimaat.
 

Kijk hier voor een overzicht van alle gebiedsopgaven en hier voor meer informatie over het programma Groen Blauw.

Project volgen
Login
  Wachtwoord vergeten?
 

Reacties op project

Projectactiviteiten