Contactpersoon

Geert Robben
Penvoeder
g.robben@bouwmensen.nl
T: 0412 641974
Projectstatus: Lopend

Horizon Technisch Vakmanschap

Onderdeel van arbeidsmarktprogramma 2013-2015

In de regio worden extra leerwerkplekken gerealiseerd op maatschappelijk verantwoorde bouwprojecten waardoor 40 jongeren hun opleiding kunnen afronden. Dit om goed en voldoende personeel voor techniek in de Gebouwde Omgeving te behouden.

De opleidingsbedrijven zoeken stageplekken voor leerlingen in hun techniek opleiding. Indien leerlingen wegens de economische crisis geen stageplek hebben worden zij opgevangen in de werkplaats en/of uitgeplaatst op maatschappelijke projecten. Het project biedt een financiële ondersteuning voor de kosten die opleidingsbedrijven maken tijdens de niet-uitgeplaatste stageperiodes van de leerlingen binnen de projectperiode.

Horizon Technisch Vakmanschap is één van de acht projecten, die in 2013 met een bijdrage uit de stimuleringsregeling 5* Werkt: Zaait en Oogst (sneller) van start kon gaan. Het project liep tot april 2014.

 

Naar website project Project volgen
Login
  Wachtwoord vergeten?
 

Reacties op project

Projectactiviteiten