Contactpersonen

Erik van Rijbroek
Jos van den Langenberg
Langenberg@kamplan.com
T: 0411 615700
Projectstatus: Lopend

Total Circulair Farm Concept lost mestproblematiek op!

Doel van het project is om alle mest van varkensbedrijven op het erf direct te scheiden zonder blootstelling aan de buitenlucht, daarna biologisch het mestwater (80%) te zuiveren.  Om het vervolgens met een zogenaamde ultrafiltratie en een nieuw, speciaal gepatenteerd systeem genaamd Electro Dialyse volledig bacterie en virusvrij en loosbaar schoon te maken. Oppervlaktewater schoon wel te verstaan! Dit voorkomt lozingskosten. Kamplan biedt daarnaast de optie de stallen aan te pakken. Hierbij wordt de mestput niet langer gebruikt en wordt er middels goten de mest doorgespoeld. Zo wordt het mestwater van de stal met 80% verminderd. Dit systeem kan eenvoudig in delen worden aangeschaft naar behoefte of investeringskapitaal.

Reden

Er is een mestprobleem op te lossen, waarbij lozingen van effluent uit mestverwerkinginstallaties niet meer geaccepteerd worden op het riool in de toekomst. Door het schone effluent van deze installaties te gebruiken kunnen we het klimaat in de stal en daarbuiten verbeteren, wat beter is voor mens en dier.

Verwachte resultaten

Dierenwelzijn, milieu-impact, veiligheid en antibioticagebruik zijn de sleutelfactoren. Gegevens omtrent functioneren van de techniek op bedrijfsniveau (in de praktijk),
Dit is belangrijk voor de partners die aan het project meewerken, voor de boeren die hun mestprobleem opgelost willen zien en daarbij ook een schoner klimaat in de stal krijgen. De dieren krijgen zo een betere leefomgeving en er is sprake van minder geuroverlast, Daarnaast worden de transportbewegingen met minimaal 65% teruggebracht.

Tijdspad

De elektrodialyse-installatie is gebouwd en zal getest worden op bedrijflocaties, looptijd hiervan zal 6-12 maanden zijn. Het spoelconcept zal medio april 2016 getest worden en zal ruim een jaar in beslag nemen.

Omvang

Het totale project zal 181.000 kosten, hiervan hebben wij 50.000euro ontvangen van Agrifood Capital, waarvoor dank!

Betrokken partners

- Kamplan
- Fuijfilm
- Helicon
- ROC Koning Willem I
- Avans COEBBE
- Cornellisen Varkenshouderij
- Fam. Vd Borne
- Fam. Vossen
- ZLTO
Kamplan bouwt en ontwerpt het TCFC. Het onderwijs is betrokken bij het onderzoek. ZLTO heeft een MIT aanvraag gedaan voor het concept, om de businesscase versnel te staven.
Parallel gaat Kamplan door: Het agro-bedrijf Cornelissen uit Rijkevoort is een van de proeflocaties en is te bezoeken. Tevens staan er units van het systeem bij familie Otting in Groenlo, familie Van de Borne in Bladel en familie Vossen in Heibloem. Bij deze laatste staat ook electrodyalise te draaien die zeer goede resultaten laat zien.

Bijdrage missie

Door het Circulair Farm Concept  heeft de boer lagere afzetkosten voor de mest en doordat bedrijven minder geuroverlast zullen veroorzaken zal er een breder draagvlak komen voor de intensive veehouderij.

Rol van AgriFood Capital

REAP subsidie


 


 

 

Project volgen
Login
  Wachtwoord vergeten?
 

Reacties op project

Projectactiviteiten