Vacatures

Voor Agro As de Peel, dé proeftuin in AgriFood Capital Noordoost-Brabant voor de voedsel- en biomassaproductie van de toekomst, zoeken wij een:

projectmanager Innovatie Proeftuin Agro As de Peel

In AgriFood Capital werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden gezamenlijk aan de ambitie om Noordoost-Brabant te ontwikkelen tot topregio in agrifood. Hierbij is de transitie naar een vernieuwende landbouw een van de prioriteiten. Om dit te realiseren, werken partijen met elkaar samen aan projecten in Proeftuin Agro As de Peel.

Proeftuin voor voedsel- en biomassaproductie
Proeftuin Agro As de Peel is hét ontwikkelgebied in Noordoost-Brabant voor innovatie in de landbouw. Hier werken bestaande en nieuwe bedrijven, binnen en buiten de landbouw, samen met kennisinstellingen en met support van de overheden aan agrarische vernieuwing. De focus ligt hierbij op duurzame primaire productie, bodemverbetering & verdrogingsbestrijding, verbinding natuur, gezondheid & economie en energie-neutrale productie.

Als het aan de samenwerkende partijen ligt, ontwikkelt Proeftuin Agro As de Peel zich tot een bijzonder circulair productielandschap dat zoveel mogelijk haar eigen reststromen benut. Een voorbeeldgebied waar varkens, koeien en kippen die we hier gewend zijn, een kringloop vormen met nieuwe eiwitbronnen en gewassen. Een koploperregio in vernieuwing van de primaire sector. Waar werk wordt gemaakt van emissieloze veehouderij met mestscheiding aan de bron, alternatieve eiwitproductie en biomassateelt en -verwerking. In het hart van Proeftuin Agro As de Peel, in de nabijheid van de Middenpeelweg, ligt een proeflocatie van in totaal 10 hectare.
Kijk voor meer informatie over Proeftuin Agro As de Peel op onze website.

Projectmanager Innovatie Agro As de Peel
We zijn op zoek naar een professional die Proeftuin Agro As de Peel doorontwikkelt op de basis van de bestaande uitgangspunten en deze omzet in projecten en concrete resultaten. Die van de haalbaarheidsstudie en eerste proeven in 2017 samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden de stap zet naar concrete, impactvolle innovaties en het (gezamenlijk) aanjagen van businesscases. Die de stip op de horizon van projecten zoals “Landscaping the food” vertaalt naar uiteenlopende projecten voor en door het bedrijfsleven. Kortom: een professional die agro-innovaties in de praktijk aanjaagt en/of versnelt.

De projectmanager Innovatie Agro As de Peel verbindt bedrijven die hun innovaties voor een duurzame agroproductie in praktijk willen brengen, met het netwerk en de proeflocatie van Agro As de Peel. Bedrijven die hun prototype willen testen en/of door ontwikkelen en hiervoor een geschikte testlocatie zoeken. Die support kunnen gebruiken om echt aan de slag te gaan. En die willen samenwerken met boeren, met studenten en onderzoekers, met de verwerkende industrie of andere partijen in de agrifood keten. Het daadwerkelijk realiseren van innovaties in de praktijk is het beoogde resultaat van deze opdracht.

Dit houdt de opdracht in:
De projectmanager Innovatie Agro As de Peel

 • brengt pro-actief bedrijven die innovaties willen testen en ontwikkelen op het gebied van emissieloze veehouderij, mestverwaarding, alternatieve eiwitproductie, biomassateelt- en verwerking in contact met de mogelijkheden van Proeftuin Agro As de Peel, en verbindt deze met relevante contacten en netwerken;
 • realiseert resultaatgerichte samenwerking tussen bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties e.d. toegespitst op het testen en ontwikkelen van innovaties in de praktijk;
 • ondersteunt bij de organisatie van innovatieprojecten op het proces van samenwerken;
 • begeleidt waar nodig innovatieprojecten naar de toegang tot kennis, financiering, faciliteiten en markten;
 • zorgt voor het communiceren en het delen van kennis en resultaten;
 • rapporteert inhoudelijk aan de Stuurgroep Agro As de Peel waarin de initiatiefnemers van de Proeftuin zitting in hebben;
 • legt verantwoording af aan de Directeur van AgriFood Capital BV die fungeert als opdrachtgever.

Dit vragen wij:
De projectmanager Innovatie Agro As de Peel

 • is een ervaren en ondernemende projectmanager die kan verbinden en gesprekspartner voor ondernemende en innovatieve ondernemers en ondernemingen (op directieniveau);
 • heeft een uitgebreid netwerk in agrifood en weet wat er speelt op de genoemde innovatiethema’s van Agro As de Peel;
 • heeft aantoonbare ervaring met agrifood-innovatieprojecten;
 • kan opereren in complexe omgevingen op het snijvlak van publiek en privaat;
 • krijgt zelf energie van innovatie en vernieuwing in agrifood vanuit de overtuiging dat dit zowel uit economisch als maatschappelijk oogpunt noodzakelijk is;
 • is inzetbaar voor de periode van 1 jaar voor maximaal 16 uur per week, flexibel in te vullen.

Dit bieden wij:
Een dynamische en inspirerende werkomgeving. De opdracht wordt uitgevoerd vanuit een (eigen) onderneming voor maximaal 16 uur per week. De beoogde startdatum ligt in het eerste kwartaal van 2018. De opdracht heeft de looptijd van een jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Belangstelling?
Herkent u zich in deze uitdaging, de opdracht en het geschetste profiel? Stuur ons een voorstel waaruit blijkt dat u de persoon bent waar wij naar op zoek zijn. Wij ontvangen uw voorstel en offerte graag uiterlijk 11 januari 2018. U kunt deze richten aan AgriFood Capital BV, t.a.v. Roel Schutten, Postbus 315, 5201 AH, ’s-Hertogenbosch.

Als onderdeel van de selectieprocedure krijgt u een gesprek met Matthie van Merwerode, de voorzitter van de Stuurgroep Agro As de Peel, tevens wethouder van de gemeente Uden.

Meer informatie:
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Roel Schutten, directeur AgriFood Capital B.V.: r.schutten@agrifoodcapital.nl of +31 73 613 29 96.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?
Blijf op de hoogte.

Gezocht: mensen met een passie voor agrifood!

Noordoost-Brabant is de unieke topregio in AgriFood. Een plek waar aanpakkers, vernieuwers en uitblinkers laten zien wat ze in huis hebben. Hier groeien we sámen door innovaties naar de markt te brengen, bij te dragen aan duurzaamheid, jonge mensen op te leiden en stevig in te zetten op het brede netwerk. Onze projecten – in alle soorten en maten – zijn interessant voor organisaties die actief zijn in de agrifood sector óf daarbuiten.

We zijn altijd op zoek naar inspirerende mensen of bedrijven die zich aan willen sluiten. Bent u op zoek naar een samenwerking? Of heeft u misschien een springplank voor talent te bieden? Welkom bij AgriFood Capital.

We doen het gewoon. Doet u ook mee?