Werken en studeren!

Flexibel, talentvol, inclusief

Onze doelstellingen zijn helder. Een goed functionerende arbeidsmarkt waarin talent wordt benut. Er is plek voor iedereen in een economisch sterke regio met voldoende werkgelegenheid. Voor flexibele werkgevers en goed geschoolde werknemers. Dit is cruciaal voor de toekomst van Noordoost-Brabant. De arbeidsmarkt is immers de motor van de regionale economie.

AgriFood Capital Werkt!

In 2020 is Noordoost-Brabant topregio in agrifood met een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Waar organisaties flexibel inspelen op ontwikkelingen en medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun loopbaan (flexibel). Talent krijgt én benut volop kansen om zich verder te ontwikkelen (talentvol). En zoveel mogelijk mensen doen mee (inclusief). In AgriFood Capital Werkt! werken werkgevers, onderwijsinstellingen, overheden, werknemersorganisaties en andere partners samen aan een dynamische en vooral wendbare arbeidsmarktregio. Werkgevers blijven graag in de regio. Werknemers staan klaar om aan de slag te gaan.

Leer meer over AgriFood Capital Werkt!

Talentontwikkeling

Scholieren, werknemers en werkzoekenden in de regio kunnen hun talenten optimaal ontwikkelen zodat ze voorbereid zijn op snelle en onverwachte ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Bedrijven en kennisinstellingen werken samen aan nieuwe opleidingen. Hierbij is er speciale aandacht voor kwetsbare jongeren en andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dé schakel tussen werkgevers en werkzoekenden in Noordoost-Brabant?

Dat is WerkgeversServicepunt Noordoost-Brabant (WSP NOB)

Opleiden

Noordoost-Brabant is de innovatieve proeftuin van Nederland. Een plek waar nieuwe ideeën geboren worden. Dit heeft een grote aantrekkingskracht op de kennis- en onderwijsinstellingen in de omliggende gemeenten. Voor studenten van alle niveaus is AgriFood Capital een hotspot waar inspiratie en innovatie aan de orde van de dag zijn. Steeds vaker werken bedrijven en opleidingen in AgriFood Capital met elkaar samen om jonge mensen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Vraag en aanbod sluiten zo beter op elkaar aan.

Arbeidsmarktdashboard

De maatschappij verandert, technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Dit heeft onder andere gevolgen voor banen en opleidingen. In AgriFood Capital Werkt! werken ondernemers, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt: flexibel, talentvol, inclusief. Werkgevers, werknemers en werkzoekenden bereiden zich voor op het ‘werken van morgen’. Hoe de werkgelegenheid er in de regio ervoor staat, is te volgen via het arbeidsmarktdashboard.

Naar het arbeidsmarktdashboard

Strategische personeelsplanning

Als werkgever goed voorbereid zijn op de toekomst? Dan is strategische personeelsplanning (SPP) een must. SPP geeft inzicht in huidige en toekomstige arbeidsmarktvraagstukken door de strategische koers van een bedrijf en de gevolgen hiervan voor de bezetting in kaart te brengen. Dit inzicht helpt ondernemers om gerichte stappen te zetten in bijv. talentontwikkeling, werving, inzetbaarheid en mobiliteit van personeel. Door SPP kunnen ondernemingen beter inspelen op ontwikkelingen op de (arbeids)markt, kosten besparen en omzet verhogen. Hiermee wordt de toekomst van organisaties beter geborgd.

 

Lees meer over Strategische Personeelsplanning

Bent u overtuigd?

AgriFood Capital staat voor verbinden, inspireren, ontwikkelen, financieren en presenteren. We zijn allemaal spelers – groot en klein - op dezelfde markt en moeten onze krachten bundelen om verder te komen. De ambitie om een sterke bedrijvigheid en een goed vestigingsklimaat te realiseren delen we graag met ondernemers en studenten met goede ideeën.

Doet u mee?
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?
Blijf op de hoogte.

Gezocht: mensen met een passie voor agrifood!

Noordoost-Brabant is de unieke topregio in AgriFood. Een plek waar aanpakkers, vernieuwers en uitblinkers laten zien wat ze in huis hebben. Hier groeien we sámen door innovaties naar de markt te brengen, bij te dragen aan duurzaamheid, jonge mensen op te leiden en stevig in te zetten op het brede netwerk. Onze projecten – in alle soorten en maten – zijn interessant voor organisaties die actief zijn in de agrifood sector óf daarbuiten.

We zijn altijd op zoek naar inspirerende mensen of bedrijven die zich aan willen sluiten. Bent u op zoek naar een samenwerking? Of heeft u misschien een springplank voor talent te bieden? Welkom bij AgriFood Capital.

We doen het gewoon. Doet u ook mee?