5* Noordoost Brabant Werkt!

Samen werken aan oplossingen voor de huidige (crisis) en toekomstige (krapte) problemen op de regionale arbeidsmarkt. Dat is waar het initiatief 5* Noordoost Brabant Werkt! naar streeft.

5* Noordoost Brabant Werkt! is het arbeidsmarktprogramma voor de regio Noordoost-­Brabant dat actief zoekt naar oplossingen die werken. Heel concreet betekent dit: de juiste persoon op de juiste plek met gebruik van alle talenten. De regionale economie vaart hier wel bij.

Aan de slag met 5* Noordoost Brabant Werkt!

5* Noordoost Brabant Werkt! is medio 2012 van start gegaan. Dertien kartrekkers hebben de handen ineen geslagen om in deze tijd van crisis én de verwachte tijd van krapte te werken aan een goed functionerende arbeidsmarkt. Het uitvoeringsprogramma 2013-2015, dat in 2012 is opgesteld, is op 5 december 2012 goedgekeurd in PACT Brabant. Daarmee is 1,5 miljoen euro aan provinciale middelen naar de regio gekomen. We kunnen dus verder aan de slag!

Vragen en suggesties?

Neem contact op met het aanjaagteam:

  • Veronique Scharenborg - 06-22 20 26 43
  • Karin van Meer - 06-15 67 94 46
  • Emine Yildrim
  • Huib van Olden
  • René Peters

 
Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

provincie

 

"De juiste persoon op de juiste plek met gebruik van alle talenten."

<<

Huib van Olden

Kartrekker 5* Noordoost Brabant Werkt!
Wethouder gemeente
's-Hertogenbosch

Kartrekkers Huib van Olden

Veronique Scharenborg

Programmamanager 5* Noordoost Brabant Werkt!
M. 06-22 20 26 43
E. veronique.scharenborg@s-hertogenbosch.nl

veronique scharenborg

Emine Yildirim

Projectleider 5* Noordoost Brabant Werkt!
M. 0412-685775
E. e.yildirim@oss.nl

Emine DPP00000558

Karin van Meer

Programmamanager 5* Noordoost Brabant Werkt!
M. 06-15 67 94 46
E. K.vanmeer@s-Hertogenbosch.nl

Karin van Meer

Rene Peters

Kartrekker 5* Noordoost Brabant Werkt!
Wethouder gemeente Oss

Kartrekkers Rene Peters
>>