AgriFood Capital in wereldwijde agrifood-data alliantie

30 oktober 2020

Met het ondertekenen van een ‘Letter of Intent’ werd op 26 oktober jl. het startsein gegeven van een nieuwe wereldwijde samenwerking op gebied van een data gedreven landbouw- en voedselsector: Data Driven AgriFood Future (DDAFF) Alliance. Dat gebeurde tijdens de conferentie ‘Data Driven Agrifood Future’, als onderdeel van de Den Bosch Data Week. De provincie Noord-Brabant, AgriFood Capital, FME, gemeente 's-Hertogenbosch en JADS-TU/e namen het initiatief voor deze nieuwe strategische alliantie. 

 

Experts uit Nieuw-Zeeland, Californië, Denemarken, Duitsland, België en Nederland namen hier live en online aan deel. Zij gingen met elkaar in debat over de betekenis van data in de verduurzaming van de keten van boer tot bord. Daarin is nog veel te verbeteren, vooral door onderlinge uitwisseling en toepassing tussen de verschillende schakels in de voedselketen. Doel van deze samenwerking is het wereldwijd delen en ontwikkelen van nieuwe kennis en inzichten.

Het hoofdpodium was het Brabantse provinciehuis. Geen toevallige keuze. Brabant heeft sterke agrifood sector waarin alle onderdelen van de keten vertegenwoordigd zijn en een toonaangevende innovatieve maakindustrie. Deze combinatie biedt samen met het aanwezige data- en ICT-cluster in de regio een unieke basis voor baanbrekende, duurzame innovaties in de manier waarop we in de toekomst ons voedsel gaan produceren en consumeren.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur: “Verduurzaming van de agrifoodsector is van groot belang. Dit gaat verder dan de boer en gaat juist over de hele keten: van zaad en grondstof tot vee en landbouw, tot voedselverwerker en detailhandel. Data is daarbij de sleutel. Uitwisseling van data betekent bijvoorbeeld dat je meer op maat kunt produceren en beter kunt sturen. Dat komt ten goede aan aspecten als de kwaliteit van voedsel, aan duurzaam bodem- en watergebruik, aan dierenwelzijn en draagt bij aan de vermindering van voedselverspilling.”

Directeur Roel Schutten ondertekende de Letter of Intent namens AgriFood Capital BV. “Data delen in de keten van boer tot bord is de brandstof voor innovatie en vernieuwing”, vertelt hij. “Voor nieuwe verdienmodellen, voor nieuwe processen en producten.  En voor nieuwe kennis. Maar ook voor nieuwe vormen van verbinding en samenwerking tussen producent en consument. Dat gaat alleen niet vanzelf. Als AgriFood Capital zorgen we voor de connecties die daarvoor nodig zijn. Binnen de regio maar ook ver daar buiten. Immers, innoveren doe je samen.”

Vanuit AgriFood Capital vervult Simon Maas binnen de DDAFF Alliance de rol van kwartiermaker voor de alliantie. “Samen met de nationale en internationale partners in de alliantie gaan we komend jaar een sterkere en snellere kennisuitwisseling van geslaagde en minder geslaagde cases opbouwen”, vertelt hij. “Daarmee willen we bereiken dat we samen ‘the next step’ kunnen zetten om de verduurzaming van de agrifood sector met behulp van data te versnellen.”

Lees meer over de DDAFF Alliance in het persbericht van de provincie Noord-Brabant.