AgriFood Capital partner van Innovatieagenda Landbouw en Voedsel

04 juni 2021

De provincie Noord-Brabant heeft samen met AgriFood Capital, Brainport Development, REWIN en de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM) de Innovatieagenda Landbouw en Voedsel opgesteld. Met deze innovatieagenda wordt het netwerk van innovatieve bedrijven die samen aan innovaties in de landbouw- en voedselsector werken, versterkt.


Voedselproductie in balans
In de innovatieagenda staan een duurzamere productie van ons eten, versterking van natuur en landschap en de verbetering van de leefomgeving voor de Brabander centraal. Bovendien moet het leveren van nieuwe waarden ook een betere beloning opleveren voor de ondernemer.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur: “Door hightech innovaties slim te koppelen aan de uitdagingen in de landbouw en voedselketen kunnen we onze voedselproductie beter in balans brengen op sociaal, ecologisch én economisch niveau.”

Voedsel van de toekomst
Samen met de partners gaat AgriFood Capital gericht werken aan innovaties op het gebied van ‘smart farming plantaardig’, ‘smart farming dierlijk’, ‘eiwittransitie’, ‘tegengaan verspilling en reststroomverwaarding’ en ‘future food’. Daarvoor zullen programma’s en projecten opgezet worden.

Jack Mikkers, voorzitter AgriFood Capital: “Duurzaam geproduceerd voedsel is van belang voor ons allemaal. Daarom is het goed dat in Brabant alle triple-helix partijen samen met de provincie de schouders zetten onder voedselinnovatie. We geven daarmee een opdracht aan ons zelf en aan de rest van Nederland om voorop te lopen in het voedsel van de toekomst.”

Verdergaande samenwerking
De ondertekening van de overeenkomst vandaag markeert een belangrijke stap in een verdergaande samenwerking op het gebied van landbouw en voedsel in Brabant. 

“In de wereld van voedsel en landbouw geldt: innoveren doe je samen”, vertelt Roel Schutten, directeur AgriFood Capital. “Met partijen uit de keten van boer tot bord en uit andere sectoren. Het mooie van Brabant is dat we dat allemaal in huis hebben. Door deze innovatieagenda te ondertekenen, onderstreept AgriFood Capital het belang om ook aan de ontwikkelkant de krachten te bundelen, netwerken aan elkaar te verbinden en expertise te delen.”