AgriFood Capital partner van nieuw netwerk ENZuid

23 januari 2020

Op 1 januari jl. ging het Economisch Netwerk Zuid-Nederland, kortweg: ENZuid van start. Het is een nieuwe samenwerking van acht Zuid-Nederlandse triple-helix regio’s – waaronder AgriFood Capital - en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. ENZuid is de opvolger van Brainport Network.

In ENZuid bundelen alle zuidelijke regio’s en provincies de krachten rond maatschappelijke opgaven die de geografische grenzen overstijgen. Voorbeelden hiervan zijn klimaat, energietransitie, duurzaamheid en werkgelegenheid.  Vanwege de schaalgrootte is ENZuid voor het Rijk en voor Europa een unieke gesprekspartner. Dat maakt deze samenwerking een springplank voor innovatie, economische ontwikkeling en welvaart.

Roel Schutten, directeur AgriFood Capital: “Alle ENZuid partners hebben hun eigen sterke punten waarmee ze het netwerk als geheel versterken. Waardevol daarnaast is dat ‘de kracht van het verschil’ interessante cross-overs oplevert. Vanuit ons speerpunt, agrifood, leggen we graag de link met bijvoorbeeld hightech en logistiek. ENZuid biedt daarvoor uitgelezen mogelijkheden.”

Lees hier de reactie van andere ENZuid deelnemers.