Agroforestry biedt boeren in de Peel kansen

13 april 2020

Bomen en struiken spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van kringlooplandbouw. Ze kunnen de agrarische productie ondersteunen en de biodiversiteit verbeteren. Dat is wat Jade Reforestry wil laten zien met een demonstratieveld voor agroforestry op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel.

Eigenaar Jade Koop: “Bomen en struiken slaan CO2 op en zorgen voor schonere lucht, een gezonde waterhuishouding en meer biodiversiteit. Dat kan een gunstig effect hebben op het natuurlijke productievermogen van de landbouwgrond en het onderdrukken van plagen. Bomen en andere houtachtigen zijn dus interessant voor boeren.” Lees meer op de website van AgroProeftuin de Peel.

AgroProeftuin de Peel is een samenwerking van AgriFood Capital, gemeenten en waterschappen van Regio Noordoost Brabant, Brabantse Milieufederatie, HAS Hogeschool, Wageningen UR en ZLTO. Deze samenwerking richt zich op landbouwinnovatie en gebiedsontwikkeling in de Peel. AgriFood Capital BV is aanvoerder van het innovatieconsortium.