Brabant als proeftuin voor innovaties

Online bijeenkomst 16 februari 2022, 14.00 - 17.00 uur

18 januari 2022

Brabant en landbouw en voedsel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De landbouw- en voedselketen zit in het Brabantse DNA en vormt de basis voor de Brabantse economie. De provincie wil dan ook de toon zetten voor het landbouw- en voedselsysteem van de toekomst. Innovatie biedt hierin nieuwe kansen; voor de samenleving, landschap en natuur en voor de agrifood sector zelf. 

Op 16 februari a.s. zal de provincie Noord-Brabant onder aanvoering van Martijn van Gruijthuijsen, (gedeputeerde Economie, Kennis- en talentontwikkeling), Elies Lemkes- Straver, (gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart) met beleidsmakers- en beinvloeders en ketenpartners de kansen van innovatie voor de agrifood sector onder de loep nemen.

Highlights uit het programma zijn:

  • Annie de Veer, directeur Strategie, Kennis en Innovatie, ministerie LNV met een beschouwing over aanknopingspunten voor het Rijk en het nieuwe Bestuursakkoord
  • Ruud Tijssens, directeur Public & Cooperative Affairs Agrifirm over Innovatieve stalsystemen
  • Robert Jan Marringa, verkenning Future Food en Marian Wagemakers, Dalco Food BV over Future food; met Simon Maas, AgriFood Capital, als moderator
  • Arend Koekkoek, PixelFarming Robotics over innovatieve en duurzame teelten

Aanmelden
Wil je deelnemen? Bekijk hier het volledige programma en meld je direct aan. Deelname is gratis.
 Tour de Brabant Landbouw & Voedsel
Deze bijeenkomst is onderdeel van Tour de Brabant Landbouw & Voedsel. De provincie Noord-Brabant samen met alle partners aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Dit beleidskader geeft aan wat voor voedselprovincie we samen willen, kunnen en moeten zijn. Het startpunt voor een koers die leidt naar een nieuw landbouw- en voedselsysteem: slim, circulair, waardevol en verbonden. Dit betekent: samen op zoek naar een nieuwe balans tussen economie, ecologie en maatschappij.

In ‘Tour de Brabant Voedsel en Landbouw’ gaat de provincie in verschillende fasen van het beleidskader - van totstandkoming tot uitvoering - de dialoog aan met belanghebbenden over de toekomst van het Brabantse landbouw- en voedselsysteem.