Circular Food Center ontwikkelt circulaire eiwitketen

15 maart 2021

De kringloopkarbonade en het verspillingsvrije ei. Dit zijn twee circulaire ketenconcepten waar een cluster van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan gaat werken binnen het Circular Food Center. Het doel is om een circulaire dierlijke eiwitketen te ontwikkelen, waarin reststromen van voedselproductie op grote schaal hoogwaardig worden verwerkt tot diervoer. Varkens en kippen die dit voer eten, leveren vervolgens eiwitten voor menselijke consumptie, zoals vlees en eieren..

Op grote schaal verwaarden
Alleen wanneer reststromen op grote schaal worden verwaard, kan de ambitie om voedselverspilling in Nederland jaarlijks met 1 miljard kilo te halveren, worden gehaald. Een circulaire dierlijke eiwitketen draagt daar in belangrijke mate aan bij. Veevoer gemaakt van voedselresten heeft namelijk een CO2-voetafdruk die significant lager is dan traditioneel veevoer. Circulair diervoer leidt ook tot minder druk op natuurlijke hulpbronnen, behoud van biodiversiteit, verminderde afhankelijkheid van de wereldwijde grondstoffenmarkt en een veerkrachtig voedselsysteem met voldoende goed voedsel voor iedereen.

Circulaire producten
Toine Timmermans, directeur van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling: “Een kringloopkarbonade op de menukaart of een verspillingsvrij ei in het supermarktschap: het moet aantrekkelijk voor consumenten en financieel haalbaar voor bedrijven worden. Ook thema’s als voedselveiligheid en dierenwelzijn spelen daarbij een rol.” In het cluster werken bedrijven uit de hele keten samen aan business modellen om onderscheidende, circulaire producten via supermarkten, speciaalzaken of het out-of-home kanaal aan te bieden. Ze willen innovaties opschalen om kringlopen te sluiten en werken aan een aantrekkelijk verdienmodel voor alle ketenpartners.

Deelnemers cluster circulaire eiwitketen
Deelnemers aan het cluster bij de start zijn: Boer Ruud, Darling Ingredients, Kipster, Nevedi, Nijsen company, Oranjehoen, Rabobank, Smits Bron van Energie, LOOOP en de gemeente Meierijstad, de provincies Noord-Brabant en Limburg en Wageningen University & Research. Samen Tegen Voedselverspilling speelt, als trekker van het Circular Food Center, een coördinerende rol. 
www.samentegenvoedselverspilling.nl.

Het Circular Food Center wil zich ontwikkelen tot hét kennis- en ontmoetingscentrum op het gebied van verspillingsvrije, circulaire voedselketens. Dit jaar opent het centrum de deuren op CHV Noordkade in de gemeente Meierijstad. Het Circular Food Center wordt mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant. Als partner van Samen tegen Voedselverspilling en van Regio Deal Noordoost Brabant bouwt AgriFood Capital mee aan dit nieuwe initiatief.