De toekomst van ons voedsel is datagedreven

05 november 2021

Dat is de kernboodschap van de internationale Data Driven AgriFood Future conferentie die op 26 oktober jl. werd georganiseerd vanuit het Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch.

Data is niet meer weg te denken uit onze voedselketen. Sterker nog: data en slimme technologieën zijn onmisbaar voor een duurzame toekomst van ons voedselsysteem. Van genetica, innovatieve stalsystemen en precisielandbouw tot aan tracking & tracing van ingrediënten, marketing en verkoop.

Maar hoe halen we waarde uit data, hoe passen we data toe om ons eten duurzamer, verser en lekkerder te maken? Wie is de eigenaar van de data en zijn we voldoende uitgerust om met data om te gaan?

Actie, vertrouwen en datavaardigheden
De noodzaak voor een duurzamere agrifood keten wordt steeds urgenter. Binnen de voedselwaardeketen zit er veel potentiële waarde in data-integratie tussen de verschillende stappen van de keten.
           
Tijdens de conferentie gaven sprekers uit binnen- en buitenland hun visie op de toekomst van voedsel maken en eten met behulp van data. Professionals uit de wereld van agrifood, hightech en data gingen met elkaar in gesprek over de volgende onderwerpen:

 • Data en actie
  Data verzamelen is één ding, maar wat wil je er precies mee bereiken?
 • Data en vertrouwen
  Hoe wordt data geborgd en hoe zit het eigenlijk met eigenaarschap?
 • Data en vaardigheden
  De toepassing van data en Artificial Intelligence vragen om nieuwe vaardigheden. Zijn we klaar voor de banen van de toekomst?

Kansen in de voedselketen
Ian Proudfoot, directeur Agribusiness KPMG (wereldwijd), voorspelt een drastische verandering van de voedselindustrie in de komende 10 jaar. Deze verandering biedt grote kansen om de huidige en toekomstige generaties te voorzien van voldoende en gezond voedsel is, afgestemd op persoonlijke behoeftes en voorkeuren. In zijn presentatie schetste Ian de toekomstscenario’s met onder andere verbouwingsmethoden op zee, data in circulaire ketens en flexitarische eetpatronen.

Voedsel, data en technologie
Harrij Schmeitz, directeur Fruit Tech Campus: “Er is nog veel te leren. We hebben het niet langer over voedsel alleen maar ook over technologie en data. De uitdaging zit in de combinatie daarvan. Want als je alleen de technologie verder ontwikkelt, dan mis je de aansluiting met de voedingsindustrie. En voor de ontwikkeling van de voedingsindustrie heb je technologie nodig. Data verandert onze voedselketen op alle fronten.”

Ontwikkeling van datavaardigheden
Juliet Ansell, Innovatiemanager Zespri International: “Data in de tuinbouw is niet alleen belangrijk voor de boer maar ook om de producten goed in de markt te zetten.  Dat vraagt om meer technisch geschoolde en datavaardige mensen. In onderzoeken met tuinbouwers werken we daarom veel samen met studenten en universiteiten op gebied van mechatronica, data-analyse en robotica.”

Inzichten van de conferentie
Hieronder volgen de belangrijkste inzichten:

 • De toekomst van ons voedsel is datagedreven. Data speelt een onmisbare rol in het realiseren van een toekomstbestendig voedselsysteem dat voorziet in voldoende, gezond, duurzaam geproduceerd veilig voedsel voor iedereen.
 • Data en hightech maken de agrifood sector weer aantrekkelijk om in te werken, met name voor ‘brains’. Om echte stappen te zetten in de dataficatie van de voedselketen, zijn datavaardige mensen nodig.
 • Samenwerken binnen regio’s en tussen regio’s wereldwijd is essentieel om de ontwikkeling en de toepassing van innovaties te versnellen.
 • De daadwerkelijk realisatie van een datagedreven manier van voedsel maken (en eten) vraagt om de juiste balans tussen technologie en sociale acceptatie.
 • Vertrouwen is essentieel; het moet duidelijkheid zijn wie de data krijgt en wat er mee gebeurt.

Conferentie terugkijken
De internationale Data Driven AgriFood Future conferentie 2021 is hieronder terug te kijken.
 

Meer weten over de mogelijkheden van data in agrifood?
Wil je weten over welke rol data kan vervullen in een toekomstbestendig voedselsysteem? Kom dan op 25 en 26 november a.s. naar het S3FOOD event ‘It’s all about data’. Kijk hier voor meer informatie. 

De jaarlijkse Data Driven AgriFood Future conferentie is een initiatief van de Data Driven AgriFood Future Alliance. AgriFood Capital is partner van deze internationale alliantie.