Eerste bijdrage van nieuwe regeling naar krachtvoerteelt

02 april 2021

Niet lang na de openstelling van de nieuwe Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant, ging het eerste project met een financiele bijdrage al van start. Agrarische ondernemers Johan en Meriam Pennings uit Heeschwijk-Dinther doen onderzoek naar het telen van eiwitrijke gewassen op eigen grond. Ze gaan experimenteren met een mengteelt van zomertarwe en zomerveldbonen. De opbrengst gaat ter vervanging van soja in krachtvoer voor koeien. Brandrode runderen om precies te zijn.

Bijdrage aan kringlooplandbouw
Johan Pennings wil de gewassen op natuurinclusieve telen. Hij heeft hier ook de nodige ervaring mee. “Bij het slagen van deze proef zal de interesse bij ondernemers in deze vorm van mengteelt, 'krachtvoerteelt', groter worden. De overheid pleit voor meer biodiversiteit, minder kunstmest gebruik, minder stikstof uitspoeling en kringlooplandbouw. Dat zit allemaal in dit project. Als er behoefte is aan informatie vanuit onderwijs, dan werken we hier graag aan mee.”

Het project draagt bij aan de realisatie van kringlooplandbouw omdat de manier van telen leidt tot een grotere biodiversiteit, een betere bodemkwaliteit en minder gebruik van bestrijdingsmiddelen. Doordat de gewassen lokaal worden geteeld, hoeven de ondernemers geen soja meer aan te kopen als basis voor veevoer. De bijdrage uit de regeling wordt gebruikt voor inhuur van expertise en kennisontwikkeling.

Ook een bijdrage aanvragen?
De volgende projecten zitten al in het goedkeuringstraject van de Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant. Ben je agrarisch ondernemer en zoek je ook financiering voor de uitwerking van een innovatief idee? Ga voor het aanvraagformulier en de voorwaarden (tekst van de regeling) naar de website van de regionale overheidssamenwerking RNOB. Bij vragen kun je contact opnemen met Monica van Alphen, Regisseur Innovatieregelingen van RNOB: monica.vanalphen@rnob.nl.

De Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant is onderdeel van de ondersteuning die AgroProeftuin de Peel biedt aan ondernemers om kringlooplandbouw in de regio te stimuleren. De Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost Brabant is mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant en IBP Vitaal Platteland Zuidoostelijke Zandgronden.