ENZuid wil bijdragen aan klimaatdoelen

24 juni 2020

ENZuid (Economisch Netwerk Zuid-Nederland) wil met concrete initiatieven aan de slag om de klimaatdoelen te halen. Dat staat in de startnotitie ‘Groene chemie, nieuwe economie - Ketentransitie in de procesindustrie’. Deze werd tijdens een online top op 24 juni jl. overhandigd aan Focco Vijselaar van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Diederik Samsom van de Europese Green Deal.

De deelnemers van ENZuid, waaronder AgriFood Capital, pleiten voor grootschalige toepassing van hernieuwbare grondstoffen en elektrificatie van de procesindustrie. Hierdoor kunnen kunststoffen en kunstmest op een veel duurzamere manier worden geproduceerd. Door chemiebedrijven in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland te koppelen aan maakindustrie, agri- en recyclingbedrijven in de regio, ontstaan nieuwe mogelijkheden voor kansrijke innovaties.

ENZuid nodigt de industrie, scale-ups, mkb'ers, overheden en intermediairs uit om samen een actie-agenda te maken voor de uitwerking van in totaal negen opschalingsprojecten.