FoodNL scherpt portfolio voor Brussel aan

14 oktober 2021

In opdracht van de stuurgroep FoodNL hebben de werkgroep FoodNL en de beide Taskforces ‘Eiwittransitie’ en ‘Voeding & gezondheid’ aan een portfolio van projecten gewerkt afkomstig uit de drie FoodNL regio’s die in aanmerking komen voor Europese ondersteuning. Met hulp van bureau Imagro zijn deze projecten logisch geordend tot samenhangende ‘mandjes’ die in Brussel kunnen worden aangeboden.

Op 13 oktober jl. werden de resultaten gepresenteerd op een netwerkbijeenkomst van FoodNL. De Stuurgroep en Taskforces waren te gast bij HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Gastvrouw was Petruschka Claassens, directeur Food & Industry.

Na een terugblik op de historie van FoodNL door Jules Goris (regio Noordoost-Brabant), schetste Judith van Heck van Imagro de context waarbinnen FoodNL opereert. Internationaal zijn dit de Global Goals en Farm to Fork Strategy; nationaal is dat de inzet voor een duurzame voedselketen, inclusief kringlooplandbouw.

Samen sterk
De aanwezigen zijn het roerend met elkaar eens dat de agrifood sector veel uitdagingen kent. Maar ook dat de regio’s in FoodNL de regio’s zijn die de urgentie ’t meeste voelen en daarom de oplossing willen én kunnen zijn.

Samen vormen de drie FoodNL regio’s dé proefuin voor de voedseltransitie van Europa. Dat is ook de propositie van FoodNL in Brussel. Met elkaar bieden de regio’s een compleet pakket om de uitdagingen in de agrifood sector aan te gaan:

  • De regio Noordoost Brabant (AgriFood Capital) is de proeftuin, een experimenteer- en doeregio, waar de hele keten aanwezig is (van boer tot bord);
  • In de regio Food Valley is sterk in R&D en heeft een focus op consumentengedrag;
  • De regio Greenport Venlo heeft een sterke focus op technologische procesontwikkeling met chemische en biologische invalshoeken;

Voeding & Gezondheid
Binnen dit thema ontwikkelen de FoodNL regio’s initiatieven gericht op gezonde voedselomgeving, gezonde voedselkennis en gezonde keuze. Gezamenlijk vullen de regio’s elkaar aan en bestrijken de projecten uit de drie regio’s samen alle levensfases; vanaf de zwangerschap tot en met ouderen.

“Maar we zijn pas echt succesvol als de inwoners andere keuzes gaan maken", zegt René van Loon van regio Greenport Venlo. "Beschikbaarheid en betaalbaarheid van voedsel spelen hierbij een essentiële rol. Wij zijn de regio’s die dat mogelijk moeten kunnen maken.”

“We moeten ongezond voedsel niet verbieden maar gezonde voeding vooral stimuleren”, merkt Rudi Tegels, regio Greenport Venlo, op. Hans van der Pas, regio FoodValley: “Voedselarmoede is wel een belangrijk aandachtspunt. Deze wordt groter omdat mensen de gezonde en duurzame producten niet meer kunnen betalen door de prijsstijgingen.”

Eiwittransitie
Binnen dit thema voeren de regio’s projecten uit gericht op de ontwikkeling en consumptie van meer plantaardige eiwitten en verduurzaming van dierlijke eiwitten. Deze projecten zijn als volgt ingedeeld: beïnvloeden van consumentengedrag, nieuwe dierlijke eiwitten (insecten), verduurzamen van dierlijke eiwitten en nieuw aanbod van plantaardige eiwitten zoals in AgroProeftuin de Peel. Ook op dit onderwerp vullen de regio’s elkaar goed aan.

Petruschka Claassens: ”De HAS studenten zijn de gamechangers van de toekomst, die de keten moeten gaan veranderen. En vergeet ook niet ondernemers te betrekken bij FoodNL. Ook bij de HAS doen we steeds meer samen met het bedrijfsleven.”

Kansen in Brussel
Wyno Zwanenburg, lobbyist van FoodNL in Brussel, onderstreepte het belang van het hebben van een eigen agenda. Nut en noodzaak om specifieke thema’s op te pakken moet leidend zijn in het matchen met de EU fondsen. Wyno riep op om zoveel mogelijk kennis en ervaring met elkaar te delen. Hij presenteerde een overzicht met alle EU fondsen waar de projecten mogelijk voor in aanmerking kunnen komen.

“Er liggen zeker kansen maar de concurrentie is groot”, aldus Wyno. Jules Goris: “Alleen lobbycapaciteit is niet voldoende, dat vraagt ook om extra inzet en capaciteit vanuit de projecten."

Wobine Buijs, regio Noordoost-Brabant: “Het is belangrijk focus aan te brengen, doelen te stellen en de haalbaarheid van projecten te onderzoeken voordat we ermee naar Brussel gaan. Doe regionaal als je dat beter kunt. Kies die projecten die we alleen samen beter kunnen doen.”

Met meer focus naar Brussel
“We hebben een interessant portfolio waarmee we als FoodNL voor de dag kunnen komen in Brussel", zegt Kees van Rooij, voorzitter Stuurgroep FoodNL, afsluitend. "Het is nu zaak om te onderzoeken welke projecten kansrijk zijn om Europese ondersteuning te krijgen. We nemen die projecten mee waar energie op zit.”

Volgende stap
De Stuurgroep FoodNL gaat nu bekijken welke projecten kansrijk zijn om Europese susbsidie aan te vragen. Deze worden opgewerkt tot concrete projectvoorstellen met een businesscase etc.