FoodNL Taskforces van start

20 maart 2020

In de afgelopen maand startten de twee taskforces van FoodNL hun activiteiten op. In FoodNL vormen Regio FoodValley, Greenport Venlo en AgriFood Capital een gezamenlijke lobbysamenwerking om in Europa onze positie als innovatieve voedselregio te versterken.

De Taskforce Voeding & gezondheid gaat zich richten op het vergroten van de bewustwording van het belang van gezonde voeding. Met projecten als Smaaklessen, Keukenbazen en Kokerelli hebben deze regio’s initiatieven die in Europa als voorbeeld voor andere regio’s kunnen dienen. Dat geldt ook voor het ontwikkelen van voedselconcepten om dementie bij ouderen terug te dringen en voor een betere gezondheid van (kanker)patiënten zoals in Pro muscle, Food for care en Foodsquad.

Met de Taskforce Eiwitten gaat FoodNL inzetten op innovatie- en kennisontwikkeling rond nieuwe eiwitbronnen. In de regio’s wordt volop gewerkt om innovaties op het gebied van  dierlijke en plantaardige eiwitten mogelijk te maken. Dit gebeurt onder meer in AgroProeftuin de Peel, Eggvalley, Brightland Campus Venlo en met de ontwikkelen van een Insect Knowledge Hub.