Brabantse Boerderij van de Toekomst gelanceerd

09 september 2020

De provincie Noord-Brabant wil samen met beleidsmakers, kennisinstellingen, boeren, voedselverwerkers en hightech bedrijven de omslag naar kringlooplandbouw versnellen. Innovaties op dit gebied moeten sneller beschikbaar komen voor de praktijk. Het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw bij Van den Borne Aardappelen wordt hiervoor ontwikkeld tot 'Brabantse boerderij van de toekomst'. Op deze locatie zullen nieuwe teeltmethoden en technologieën worden getest.

Eerder deze maand ging de nieuwe alliantie ‘Brabantse Boerderij van de Toekomst’ officieel van start. AgriFoodInnovation - een initiatief van AgriFood Capital - maakt deel uit van deze nieuwe alliantie. Annie de Veer, directeur Strategie, Kennis en Innovatie bij het Ministerie van LNV was aanwezig bij de startbijeenkomst. “Er is duidelijk veel kennis aanwezig beneden de rivieren”, sprak zij. “De Brabantse Boerderij van de Toekomst gaat ook nog weer een stapje verder dan Lelystad. Jacob van den Borne kijkt goed hoe je innovaties en ontwikkelingen ook rendabel kunt maken.”

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur: “Op de Boerderij van de Toekomst wordt in de eigen, lokale context gewerkt aan het rijpen van innovaties. Leveranciers, startups en kennisinstellingen worden hier uitgedaagd om met (technologische) antwoorden te komen op de vragen vanuit de sector. Door deze samenwerking komt de hele voedselketen verder.”