FoodNL geeft input op Nationaal Strategisch Plan

15 oktober 2020

Op 14 oktober jl. vond de netwerkbijeenkomst van FoodNL plaats. De deelnemende partners van FoodNL - Regio Foodvalley, Greenport Venlo en AgriFood Capital – zouden elkaar treffen tijdens de Europese Week van Regio’s en Steden in Brussel. Vanwege corona werd het een digitale ontmoeting.

Henk Westhoek van de Europese Commissie lichtte het nieuwe EU Farm-to-Fork programma toe. Erik Mulleneers (Ministerie van LNV) legde uit hoe het Nationaal Strategisch Plan (NSP) tot stand gaat komen. In dit plan wordt uitgewerkt hoe Nederland invulling gaat geven aan het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouw Beleid. Beide programma’s gaan transities en innovaties in het voedselsysteem en in het bijzonder in de landbouw ondersteunen.

Met beide beleidsmakers is afgesproken dat FoodNL input gaat leveren voor het NSP op de thema’s eiwittransitie en voeding & gezondheid. Op deze thema’s worden in de drie voedselregio’s al de nodige activiteiten ontplooid.

Kees van Rooij, voorzitter van stuurgroep FoodNL: “Op deze manier vergroten we onze kansen op ondersteuning uit Brussel op deze voor de regio’s belangrijke opgaven. Daarmee tillen we de samenwerking in FoodNL naar een volgende fase.”