Innovatiecentra in Noordoost-Brabant

30 november 2020

In Noordoost-Brabant is het agrifoodcluster omvangrijk, divers en bevat verschillende toonaangevende bedrijven. Agrifood bedrijven werken veel samen met bedrijven uit de maakindustrie, de verpakkingsindustrie en logistiek. Noordoost-Brabant is daarmee een ideale plek om verbeteringen en vernieuwingen in de keten van boer tot bord te ontwikkelen en toe te passen.

Het is niet voor niets dat er steeds meer innovatiecentra in de regio komen. Dit zijn plaatsen waar verschillende bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen elkaar op zoeken voor inspiratie, kennisontwikkeling en innovatie. Waar ondernemers, techneuten, ontwerpers, wetenschappers en studenten samen aan de slag gaan. Op zoek naar nieuwe producten die nog duurzamer en gezonder zijn of nieuwe processen die nog slimmer of veiliger zijn.

Voorbeelden van deze innovatiecentra  zijn Three-Sixty in Meierijstad voor de aanpak van verspilling - met o.a. de Verspillingsfabriek en Stichting Samen tegen Voedselverspilling - en AgroProeftuin de Peel in het Peel-gebied voor kringlooplandbouw.

De Foodlocaties Nederland editie 2020/2021 besteedt aandacht aan drie nieuwe innovatiecentra in Noordoost-Brabant, die allen ondersteund worden door AgriFood Capital:

AgriFood Capital verbindt voedselmakers en -veranderaars in hun ambitie om de slimste en duurzaamste voedselketens te ontwikkelen. Wil je meer weten? Ga naar agrifoodcapital/samenwerken