De AgriFood Capital Monitor 2020 is uit

28 januari 2021

Elke twee jaar brengt AgriFood Capital de stand van de regio op gebied van arbeidsmarkt, bedrijvigheid, innovatievermogen en de kwaliteit van de leefomgeving in kaart. Vandaag is de nieuwste AgriFood Capital Monitor gepresenteerd. De 2020-editie laat zien dat de economie van Noordoost-Brabant tussen 2015 en 2020 is gegroeid. In dezelfde periode daalde de werkloosheid, steeg het aantal banen in de regio en groeide het bruto regionaal product tot 30,2 miljard euro.

De monitor laat ook zien dat de bedrijvigheid in de keten van boer tot bord een belangrijke bijdrage levert aan de economische prestaties van Noordoost-Brabant. In deze keten zijn 7.500 bedrijven actief die samen goed zijn voor ruim 59.000 banen. Het agrifood cluster levert een belangrijke bijdrage aan de sterke exportpositie van de regio waarvan het overgrote deel gericht is op de ons omringende landen.

De noodzaak om te blijven investeren in ondernemerschap, talentontwikkeling en innovatie blijft echter onverminderd groot. Dat geldt ook voor de kwaliteit van de leefomgeving, en in het bijzonder de bodem. Die staat vaak letterlijk en figuurlijk aan de basis van onze voedselproductie.

Roel Schutten, directeur AgriFood Capital BV: “De AgriFood Capital Monitor helpt ons de juiste keuzes te maken. Dat doen we in het belang van een duurzaam voedselsysteem en brede welvaart in onze regio. De economische prestaties van onze regio mogen er zijn, zeker in vergelijking met andere regio’s in Nederland. En dat geldt ook voor het agrifood cluster. In deze Monitor, die een beeld geeft van de periode 2015 tot 2020, zijn de economische effecten van COVID-19 daarmee niet meegenomen. Recentere cijfers bevestigen dat deze impact sterk per branche verschilt, maar onze regionale economie als geheel wel degelijk stevig raakt."

In onderzoek van de Rabobank wordt Noordoost-Brabant benoemd als één van de meest veerkrachtige regio’s van Nederland. "Die veerkracht zullen we nodig hebben om samen sterker uit deze crisis te komen", vervolgt Roel. "Daar zetten we in onze samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden op in. De vorig jaar afgesloten regiodeal met het Rijk en Provincie, gericht op het versterken van de brede welvaart, is daar een goed voorbeeld van. Daarmee kunnen we de komende jaren blijven investeren in de verduurzaming van onze voedselproductie met meer kringlooplandbouw, minder verspilling en meer waardecreatie in de hele keten van boer tot bord."