Extra geld voor natuurinclusieve landbouw

23 juli 2021

Veehouders die willen omschakelen naar natuurinclusieve landbouw, komen in aanmerking voor begeleiding en financiële ondersteuning door de provincie.  Deze maand is hiervoor nog eens 100.000 euro extra beschikbaar gesteld.

De provincie stimuleert deze ontwikkeling omdat natuurinclusieve bedrijven een belangrijke bijdrage aan de opgaven voor bodem en water, biodiversiteit en landschap.

Subsidie voor businessplan
Samen met een ondernemerscoach maak je een omschakelplan. Met dit plan kan een subsidie van 10.000 euro worden aangevraagd. Deze subsidie is bedoeld om expertise in te schakelen om het plan om te zetten naar een professioneel businessplan. 

Ga  naar de website Landbouw en Voedsel Brabant voor de voorwaarden en het stappenplan voor de doorontwikkeling naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering in de veehouderij. Je kunt ook een kijkje nemen bij een van de inspiratiebedrijven in Brabant waaronder de Waaistap in Heeswijk-Dinther.

 

Ervaring opdoen in AgroProeftuin de Peel
Ook in AgroProeftuin de Peel wordt geëxperimenteerd met natuurinclusieve landbouw. Dit is een landbouwsysteem dat voedsel en gewassen produceert in balans met de natuurlijke omgeving, natuurlijke hulpbronnen integreert in de bedrijfsvoering en zorg draagt voor de biodiversiteit op en rond het bedrijf. Wil je weten wat AgroProeftuin de Peel voor jou kan betekenen? Kijk dan op www.agroproeftuindepeel.nl.