Op weg naar een slimme varkensketen

09 december 2021

In AgriFoodInnovation werken ondernemers, kennisinstellingen en overheden met data en hightech grensverleggende innovaties in agrifood. Deze ‘moonshots’ versnellen de ontwikkeling van slimme en duurzame voedselketens.

Een van deze moonshots richt zich op een slimme varkensketen. Dit is een keten waarin data ingezet worden voor een gezonde groei en ontwikkeling van varkens en daarmee de kwaliteit van de vleesproductie.

Afgelopen zomer gingen twee projecten van start: ‘Sturen op kwaliteit’ en ‘Verbeter het niveau van diergezondheid’. In deze projecten werken Hendrix Genetics en Vion Food Group enerzijds en Fransen Gerrits, Vion Food Group en Topigs Norsvin anderzijds met elkaar samen.

Eerste resultaten
Tijdens een bijeenkomst in Vught werden onlangs met alle betrokkenen de eerste onderzoeksresultaten gedeeld én gevierd. Ronald Klont, hoofd Research en Development bij Vion Food Group, presenteerde een onderzoek naar de verbetering van de vetkwaliteit van varkens. Angela van der Sanden van Connecting Agri & Food liet de resultaten zien van onderzoek naar manieren om met real-time metingen te sturen op gezondheid in de stal. 

Naast deze twee projecten zijn drie nieuwe projecten in voorbereiding. Een ervan is robotisering van de slachtlijn zodat bedrijven minder afhankelijk worden van personeel.

Goede hoop
Elies Lemkes, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede welvaart heeft goede hoop voor de toekomst: “Data en hightech maken enorm veel mogelijk en zijn een speerpunt voor de provinciale agrifood agenda. Laten we niet alleen doorgaan waarmee we gestart zijn maar ook met elkaar afspreken dat we onze kennis beter over de bühne gaan brengen.”

Ga voor een verslag van de bijeenkomst naar de website van AgriFoodInnovation.