Eiwit van eigen bodem met mengteelt

10 december 2021

Hoe haal je meer eiwit voor veevoer van eigen bodem? Dat is een van de vragen waar varkenshouder en pluimveehouder John Melis het antwoord op zoekt.

In 2019 startte deze voedselmaker op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel een experiment met een mengteelt van zomergerst met voererwten. Door de gewassen door elkaar te laten groeien, zouden ze elkaar kunnen versterken en meer eiwit opleveren. Dit jaar stapte hij over naar zomertarwe gemengd met voererwten én zomertarwe met veldbonen.

John is blij met de grond van AgroProeftuin de Peel en de samenwerking met partijen uit de keten die hem adviseren en helpen bij het bespuiten, oogsten en malen van het gewas. "Die zijn voor mij heel belangrijk, samen komen we verder. Zo doet HAS Hogeschool de metingen en koppelt de resultaten terug zodat ik weet wat wel en niet werkt en waar we eventueel bij moeten sturen. Door te blijven experimenteren zetten we steeds kleine stapjes vooruit."

Lees over Johns ervaringen op de website van AgroProeftuin de Peel

 

 

Grond en zaaigeld beschikbaar voor proeven
Wil jij net als John experimenteren met een nieuwe teeltmethode? Op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel aan de Middenpeelweg bij Odiliapeel is grond beschikbaar om praktijkproeven te doen. Je kunt daarbij ondersteuning krijgen van HAS Hogeschool.

Ook kun je in aanmerking komen voor financiele ondersteuning via de Bijdrageregeling Kringlooplandbouw. Dit ‘zaaigeld’ helpt jou om kringloopinnovaties op bedrijfsniveau mogelijk te maken. Voorstellen voor de volgende ronde kunnen tot 10 januari 2022 worden ingediend. Kijk hier voor meer informatie.