AgroProeftuin de Peel vergroot zichtbaarheid kringlooplandbouw

23 december 2021

In AgroProeftuin de Peel werken pioniers in kringlooplandbouw aan een duurzame en gezonde toekomst van de agrarische sector. Het hart van de proeftuin is de centrale proeflocatie in Zeeland (NB). Maar AgroProeftuin de Peel is veel meer dan dat.

Om de bijzondere samenwerking beter zichtbaar te maken, komen er in de komende tijd op meer dan 20 plekken in de regio Noordoost-Brabant bijzondere borden te staan. Op plaatsen waar pioniers experimenteren met nieuwe vormen van landbouw.

FruitzforLife krijgt eerste AgroProeftuin de Peel-bord
Afgelopen week plaatste Ben Brands, voorzitter van de Stuurgroep AgroProeftuin de Peel, het eerste AgroProeftuin de Peel-bord bij Fruitzforlife, het agroforestry bedrijf van Sjef en Wilma van Dongen in het plaatsje Zeeland. Zij hebben als doel om zoveel mogelijk eetbaar landschap te ontwikkelen. Sjef en Wilma kweken meer dan 400 soorten eetbare bomen en struiken en helpen boeren met het grootschalig en bedrijfsmatig inpassen van deze bomen in het teeltsysteem.

Olievlekwerking
De borden moeten voor een soort olievlekwerking zorgen. Niet alleen krijgen vooruitstrevende boeren zo een podium, het is ook een manier om anderen te inspireren om ook de stap naar kringlooplandbouw te zetten.

Ben Brands: “Zo maken we zichtbaar dat AgroProeftuin de Peel buiten de proeflocatie, waar boeren experimenteren met nieuwe teelten, nog veel meer ondernemers in de regio ondersteunt. Het is de bedoeling dat de regio Noordoost-Brabant straks helemaal volstaat met deze herkenbare borden. Elke agrarische ondernemer die duurzaam wil vernieuwen kan aankloppen voor hulp. Hoe meer borden, hoe meer verschil we maken, daar gaat het om.”

Afscheid van Ben Brands
Ben Brands is wethouder in de gemeente Landerd en voorzitter van de stuurgroep AgroProeftuin de Peel. Hij is cruciaal geweest voor de realisatie van deze proeftuin. Per 1 januari stopt Ben als wethouder en treedt hij terug als voorzitter van de stuurgroep.

Lees meer op de website van AgroProeftuin de Peel.