Innovatie in agrifood in de versnelling

09 oktober 2020

Opnieuw kregen vier innovatieprojecten ondersteuning via de Regeling Economie en Innovatie (E&I) Noordoost-Brabant. De totale projectwaarde is ruim 465.000 euro. De totale subsidie bedraagt 196.000 euro.

Economiemodule slimme stal - DLV Intensief Advies B.V., Uden
DLV Advies ontwikkelt samen met varkenshouderij van der Biezen een data-applicatie binnen het concept ‘Slimme Stal’. Hierdoor wordt automatische analyse van data over stalklimaat, slachtresultaten en technische productieresultaten mogelijk. De varkenshouder krijgt zo handvatten om de bedrijfsvoering te optimaliseren, Deze innovatie draagt bij aan verbetering van stalklimaat, dierenwelzijn, voedselkwaliteit en economisch perspectief.

New Gen Digester - Quimpex B.V., Loosbroek en Geffen
De New Gen Digester is een innovatieve mestvergister die door de toepassing van een specifiek algenextract hernieuwbaar gas produceert. Voor de ontwikkeling van een prototype werkt Quimpex samen met twee melkveehouderijen aan een businesscase. Deze innovatie draagt bij aan circulaire landbouw, met minder transporten, reductie van emissies en minder stank. Ook worden de arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid van boer en dier verbeterd.

Innovatieve mobiele meelwormenkweek - Feed and Food productie B.V., Oss en Asten
Feed and Food production en Demsterworld ontwikkelen een mobiele kweekcontainer voor meelwormen. Dit systeem maakt hoogwaardige geautomatiseerde meelwormenproductie op kleinschalige basis mogelijk. Boeren die overwegen om over te stappen naar een andere vorm van bedrijfsvoering kunnen deze container leasen om te ervaren of meelwormenkweek een goed alternatief is.

Sustainable Healthy Cold-smoking - Smoked Egg Europe B.V., ’s Hertogenbosch en Drunen
Smoked Eggs Europe, stichting HubOranje! (Kip van Oranje) en HAS Hogeschool onderzoeken hoe ‘sustainable healthy cold smoking’ eieren beter kunnen beschermen tegen ongewenste bacteriën. In verse eieren bouwen bacteriën zich al na een paar dagen op. Hierdoor worden de toepassingen van eieren in verse producten beperkt. Deze innovatie zorgt voor duurzamere, gezondere en langer houdbare eieren en voor minder verspilling.

Regeling E&I Noordoost-Brabant
De Regeling E&I is bedoeld om vernieuwende, innovatieve samenwerkingsprojecten voor het MKB aan te jagen. Projecten gericht op transitie landbouw, klimaat & energie en voeding & gezondheid komen in aanmerking voor deze subsidie. Het kan bijvoorbeeld gaan om haalbaarheidsstudies of om de ontwikkeling van prototypes of nieuwe diensten. De maximale subsidie per aanvraag bedraagt 50.000 euro, met een maximum van 50% van de totale kosten.

Regeling E&I Noordoost-Brabant is een subsidieregeling van de provincie Noord-Brabant, uitgevoerd door de samenwerkende gemeenten en waterschappen in Regio Noordoost Brabant. Kijk hier voor de voorwaarden of neem contact op met Celine van Soest, celine.vansoest@regionoordoostbrabant.nl