Innovatieprogramma Duurzame verpakkingen aan de slag

26 maart 2021

Als het in Noordoost-Brabant om innovatie in verpakkingen gaat, zijn alle ogen gericht op Oss. In het Innovatieprogramma Circulaire verpakkingen Oss werkt het bedrijfsleven er samen met afstudeerstudenten Food Innovation en Milieukunde van HAS Hogeschool aan verschillende projecten om vepakken te verduurzamen. De gemeente Oss is trekker van het innovatieprogramma.

Vier projecten gestart
De afgelopen periode gingen drie onderzoeksprojecten van start: 1) Duurzaam verpakken: objectiveren en meetbaar maken, 2) Verpakkingsmaterialen: karton als alternatief voor plastic en 3) Circulair maken van de verpakkingsketen.

Domingo Loth is bedrijfsadviseur op het gebied van Food en Industrie bij HAS Hogeschool en vertelt erover. “De studenten zijn in vier groepen aan de slag. Drie projectgroepen werken aan een onderzoeksopdracht, de vierde groep richt zich op de organisatie van de Dag van de Duurzame Verpakking. Dit evenement vindt in juni 2021 voor de tweede keer plaats en wil een podium bieden aan bedrijven die innovatieve en duurzame oplossingen ontwikkelen voor verpakkingen. Netwerken, kennisdelen en inspireren zijn de pijlers van het event.”

Op Dtv te zien
Onlangs was het innovatieprogramma te zien op Dtv Nieuws. In het item vertelt student Joes Renger vertelt over het innovatieprogramma. Martijn Vertogen van Looman Salades B.V. vertelt dat zij de hulp van de studenten goed kunnen gebruiken. Looman Salades heeft nieuwe verpakkingen ontwikkeld die binnen nu en een half jaar gebruikt worden. Deze verpakkingen bevatten 85% minder plastic en kunnen volledig worden hergebruikt.

Volgt alle nieuws en ontwikkelingen van het Innovatieprogramma Circulaire verpakkingen Oss op de speciale LinkedIn-pagina

Sleutelproject Regio Deal
Het Innovatieprogramma Circulaire Verpakkingen Oss en het Circular Food Center in Meierijstad vormen samen één sleutelproject van Regio Deal Noordoost Brabant. Het Circular Food Center wil wereldwijd koploper en voorbeeld zijn in de aanpak van verspilling. Ondernemers en onderzoekers ontwikkelen er samen met studenten businesscases en onderzoeks- en onderwijsprogramma’s om de ketens van voedsel en voedselverpakkingen verspillingsvrij te maken.  

AgriFood Capital is betrokken bij het Circular Food Center als partner van Regio Deal Noordoost Brabant en van de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling, de trekker van dit circulaire initiatief.