Inspiratiebundel hybride onderwijs Noordoost-Brabant

19 december 2019

Als gevolg van de toenemende digitalisering en technologische ontwikkelingen verandert de arbeidsmarkt steeds sneller. Niet alleen in agrifood, hightech en logistiek maar in alle sectoren. Door de snelheid waarmee dit gebeurt, sluit het opleidingsaanbod niet altijd even goed aan bij de veranderende behoefte van bedrijven. Hybride onderwijs dicht het gat tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

In hybride onderwijs werken bedrijfsleven en onderwijsinstellingen samen aan onderwijs dat (beter) aansluit bij de praktijk van vandaag en morgen. Op alle niveaus. Dat maakt het onderwijs aantrekkelijker, flexibeler én relevanter: studenten hebben een grotere kans op een passende baan en werkgevers krijgen het personeel waar ze zo naar op zoek zijn.

De nieuwe Inspiratiebundel Hybride onderwijs, hype of oplossing? bevat een overzicht van hybride onderwijs vormen in Noordoost-Brabant en daarbuiten. Deze bundel laat zien dat onze regio koploper is in publiek-private samenwerkingen. De bundel is bedoeld om opleiders, werkgevers, scholen, overheden en andere organisaties te inspireren om nog meer, beter en structureler met elkaar samen te werken.

De inspiratiebundel is een initiatief van het regionale arbeidsmarkprogramma Noordoost Brabant Werkt (voorheen AgriFood Capital Werkt!). Veel leesplezier!