Keukenkanjers krijgt subsidie van provincie

16 juli 2021

Om voedseleducatie structureel in het basisonderwijs te verankeren, heeft de provincie Noord-Brabant onlangs een subsidie van 150.000 euro verstrekt aan het project Keukenkanjers.

Keukenkanjers is een nieuwe onderwijsmodule over voedsel voor kinderen in de groepen 5 t/m 8 van de basisschool. Tijdens de lessen komen vragen als “Hoe komen de wortels, spruitjes en karbonaadjes op mijn bord? En hoe zorg ik ervoor dat er geen eten in de vuilnisbak verdwijnt?” Ook gaan de kinderen op bezoek bij de boer en gaan ze zelf koken.

De initiatiefnemers van Keukenkanjers zijn RNOB/AgriFood Capital, Regio Food Valley en Greenport Venlo. Eerder dit jaar tekenden de betrokken bestuurders een intentieovereenkomst om met elkaar werk te maken van voedselonderwijs op basisscholen in heel Nederland. 

Onderwijsmodule in ontwikkeling
De drie regio’s ontwikkelen momenteel samen met bedrijven en andere partijen uit de voedselbranche een onderwijsmodule over voedsel. Gestreefd wordt naar een gevalideerde lesmethode die uiteindelijk erkend wordt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Drie scholen in Noordoost-Brabant doen mee aan een pilot. Hierin wordt onder andere een handboek getest en krijgen de leerlingen op locatie interactief les over de waarde van voeding.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw en Voedsel onderstreept het belang van goed voedselonderwijs op de basisschool: “Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met leren om de juiste keuzes te maken bij het kopen en eten van voedsel. Keuzes die een positief effect hebben op je gezondheid maar ook op natuur en milieu. Daarom is het goed dat kinderen zich van jongs af aan bewust zijn van die verantwoorde keuzes. Door te weten hoe producten op je bord komen, krijg je ook meer waardering voor wat je eet.”

Regio Deal Noordoost Brabant
Keukenkanjers maakt deel uit van Regio Deal Noordoost Brabant. In deze Regio Deal werken regio, provincie en Rijk samen met bedrijven en kennisinstellingen aan meer brede welvaart en perspectief voor inwoners en bedrijven in Noordoost-Brabant. AgriFood Capital is partner van Regio Deal Noordoost Brabant.